top of page

בית הדין

 

בית הדין של ההתאחדות הינו טריבונל פנימי אשר נותן מענה לפניות המגיעות אליו בהתאם להגדרות תקנון ההתאחדות

בית הדין מורכב משישה דיינים (ביניהם אב בית הדין). לא כל הדיינים בביה"ד הינם עורכי דין / משפטנים בהכרח.

בכל עתירה יושבים שלושה דיינים הדנים בעתירה.

לאחר מתן פסק דין בעתירה הוא מפורסמת באתר ממש כאן בהמשך הדף (לעיתים / במידת הצורך מפורסמות גם החלטות ביניים).

הגשת עתירה לביה"ד כרוכה בתשלום אגרה (לינק לתשלום). עתירות שיגיעו ללא אישור על תשלום לא יטופלו.

את העתירות ואישור על תשלום יש לשלוח למייל ביה"ד - Tribunal@ikc.org.il.

החלטות ביה"ד

[הקליקו על מס' העתירה המסומנת בכחול לצפייה בהחלטה/פסק הדין ]

עתירה 2024-01 - דן צבי נ' החוג הישראלי לכלבי שפיץ (ניתן ב 28/03/24)

עתירה 2023-02 - ועדת הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' שריף חלבי (ניתן ב- 16/12/23)

עתירה 2023-01 - שי גביזון נ' ועדת האתיקה של ההתאחדות הישראלית לכלבנות

עתירה 2022-06 - ריקי צ'רנינסקי נ' ועדת תערוכות

עתירה 2022-05 - יניב בשארי ואח' נגד ההתאחדות הישראלית לכלבנות (דחיית סעדים) (ניתן ב- 14/05/23)

עתירה 2022-04 - יוסי גיא נ' הנהלת חבר השופטים (ניתן ב- 17/11/22)

עתירה 2022-03 - ועדת ביקורת של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' ועדת אכ"ע (החלטת ביניים) (ניתן ב- 19/06/23)

עתירה 2022-02 - החוג הישראלי לכלבי שפיץ נ' ועדת הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות (ניתן ב- 05/05/23) (החלטה לאחר פס"ד)

עתירה 2022-01 - ועדת אכ"ע של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' עוה"ד יעל הרשקוביץ (העתירה נמחקה. ניתן ב 13/09/22)

עתירה 2021-02 - ועדת התערוכות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' אלכס פופוב וואדים דבורקין (ניתן ב- 28/07/21)

עתירה 2021-01 - רמי עמרני ואח' נ' המועדון הישראלי לטריירים (ניתן ב- 24/04/21)

עתירה 2020-08 - דר' מיכל שוורץ ואח' נ' אילן יעקובי ואח' (ניתן ב 06/10/21)

עתירה 2020-07 - ועדת הביקורת של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' הנהלת ההי"ל (ניתן ב- 26/10/20)

עתירה 2020-06 - איריס קריטמן נ' המועדון הישראלי לכלבי פומרניאן (ניתן ב- 05/10/20)

עתירה 2020-05 - אולגה סירי ואח' נ' המועדון הישראלי לכלבי פומרניאן (ניתן ב- 05/10/20)

עתירה 2020-04 - יוסי חדד ואח' נ' דר' לזר ג'רסי (ניתן ב 30/03/21)

עתירה 2020-03 - הנהלת ההי"ל נ' ועדת הביקורת של ההתאחדות הישראלית לכלבנות (ניתן ב- 30/06/20)

עתירה 2020-02 - הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' יולנדה נגלר (ניתן ב- 19/07/21)

עתירה 2020-01 - ועדת הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' שטילר שטיין סטלה מאריס (ניתן ב- 11/10/20)

עתירה 2019-14 - ועדת האג'יליטי של ההי"ל נ' החוג הישראלי לאילוף כלבים ואג'יליטי ע"ש נחום סחר (ניתן ב- 22/08/21)

עתירה 2019-10 - ועדת הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' איתן בר נס (ניתן ב- 16/04/21)

עתירה 2019-01 - דן סימקין נ' המועדון הישראלי לכלבי צייד (ניתן ב- 18/03/21)

עתירה 2018-20 - שטילר שטיין סטלה מאריס ואח' נ' ההתאחדות הישראלית לכלבנות (ניתן ב- 04/09/18)

bottom of page