top of page

החלטות בית הדין

עתירה 2022-06 - ריקי צ'רנינסקי נ' ועדת תערוכות

עתירה 2022-05 - יניב בשארי ואח' נגד ההתאחדות הישראלית לכלבנות (דחיית סעדים)

עתירה 2022-04 - יוסי גיא נ' הנהלת חבר השופטים (ניתן ב- 17/11/22)

עתירה 2022-03 - ועדת ביקורת של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' ועדת אכ"ע (החלטת ביניים)

עתירה 2022-02 - החוג הישראלי לכלבי שפיץ נ' ועדת הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות 

עתירה 2022-01 - ועדת אכ"ע של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' עוה"ד יעל הרשקוביץ (העתירה נמחקה. ניתן ב 13/09/22)

עתירה 2021-02 - ועדת התערוכות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' אלכס פופוב וואדים דבורקין (ניתן ב- 28/07/21)

עתירה 2021-01 - רמי עמרני ואח' נ' המועדון הישראלי לטריירים (ניתן ב- 24/04/21)

עתירה 2020-08 - דר' מיכל שוורץ ואח' נ' אילן יעקובי ואח' (ניתן ב 06/10/21)

עתירה 2020-07 - ועדת הביקורת של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' הנהלת ההי"ל (ניתן ב- 26/10/20)

עתירה 2020-06 - איריס קריטמן נ' המועדון הישראלי לכלבי פומרניאן (ניתן ב- 05/10/20)

עתירה 2020-05 - אולגה סירי ואח' נ' המועדון הישראלי לכלבי פומרניאן (ניתן ב- 05/10/20)

עתירה 2020-04 - יוסי חדד ואח' נ' דר' לזר ג'רסי (ניתן ב 30/03/21)

עתירה 2020-03 - הנהלת ההי"ל נ' ועדת הביקורת של ההתאחדות הישראלית לכלבנות (ניתן ב- 30/06/20)

עתירה 2020-02 - הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' יולנדה נגלר (ניתן ב- 19/07/21)

עתירה 2020-01 - ועדת הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' שטילר שטיין סטלה מאריס (ניתן ב- 11/10/20)

עתירה 2019-14 - ועדת האג'יליטי של ההי"ל נ' החוג הישראלי לאילוף כלבים ואג'יליטי ע"ש נחום סחר (ניתן ב- 22/08/21)

עתירה 2019-10 - ועדת הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות נ' איתן בר נס (ניתן ב- 16/04/21)

עתירה 2019-01 - דן סימקין נ' המועדון הישראלי לכלבי צייד (ניתן ב- 18/03/21)

עתירה 2018-20 - שטילר שטיין סטלה מאריס ואח' נ' ההתאחדות הישראלית לכלבנות (ניתן ב- 04/09/18)

[הקליקו על מס' העתירה המסומנת בכחול לצפייה בהחלטה/פסק הדין ]

פתיחת עתירה חדשה -

את העתירה יש לשלוח למייל ביה"ד - Tribunal@ikc.org.il - בצירוף אישור תשלום​ (לינק לתשלום)

bottom of page