top of page

בעלי תפקידים

 

ועדת גידול מדעית

יו"ר ומזכיר: מישל פרטוק

מנהלת ספר הגידול: גליה ליבנה

חברי הוועדה: דב גוטמן, דורית דמבין, נדב דר, טלי הלפרין, אילנה משבסקי-רוזנטל,

נציג חבר השופטים: שמשון ברגר

ועדת תערוכות

 

יו"ר: שמעון בזדטני

מזכירה: רעות דישבק

חברי הוועדה: אינה בלייבס, אלון שנפר

נציג חבר השופטים: אתי גור

ועדת חינוך ומדרשה

יו"ר: דר' יהודית וולף

מזכיר/גזבר: סהר גייר

חברי הוועדה: קארין ביסמוט, אירינה וולינסקי, אילנה משבסקי, עידית ניב, יפעת נקר, ז'אנה רוזין

ועדת אימון כלבי עבודה (אכ"ע)

יו"ר: פיקו לאון

מזכירה: לינה לוין

חברי הנהלת הוועדה: אולג גלמן, ברק פוליצ'ק, יוני שוורץ

ועדת אג'יליטי

יו"ר: עידן ברוך

מזכירה: איילה נאור

חברות ועדה: ויקטוריה קסלר גולדנר, סיגל לנץ

נציג מטעם ועדת תערוכות: רוני זיתון

 

ועדת מונדיאורינג

 

יו"ר: עוז כהן

חברי וועדה: איתי סטסין ו- עדי חזות

 

ועדת ביקורת

 

יו"ר: לירון רוטשילד

ס' יו"ר: עודד פרג' דלאל

חברת וועדה: אולגה רודשבסקי  

 

 

בית הדין

 

אב ביה"ד: עוה"ד בנימין קיסלר

דיינים: עוה"ד ירון גבר, עוה"ד רון זהבי, עוה"ד ענת לביא, דר' יואב גל, עוה"ד אביתר יצחק הלוי

 

הנהלת חבר השופטים

יו"ר: איתן הנדל

ס' יו"ר: דימיטרי אוברובסקי

מזכיר: אבי מלאך

חברי הוועדה: איריס פז, רועי מלכיור

bottom of page