top of page

בעלי תפקידים

 

ועדת גידול מדעית

יו"ר: דר' לזר ג'רסי

מזכיר: מישל פרטוק

מנהלת ספר הגידול: אתי גור

חברי הוועדה: אלה דוחובני, דורית דמבין, גליה ליבנה, אופיר פז.

נציגת חבר השופטים: שמשון ברגר

ועדת תערוכות

 

יו"ר: נטלי קויפמן

מזכירה: רעות דישבק

חברי הוועדה: שמעון בזדטני, אינה בלייבס, אלון שנפר, יחזקאל מכבי

נציגת חבר השופטים: אתי גור

ועדת חינוך ומדרשה

יו"ר: ----

מזכירה: קארין ביסמוט

חברי הוועדה: גלי סוקולובסקי, דן סימקין, חן קויפמן, שיין קלי

נציגה מטעם ההנהלה: יפעת נקר

נציג ועדת גידול: ----

נציג חבר השופטים: רועי מלכיור

ועדת אימון כלבי עבודה (אכ"ע)

יו"ר: פיקו לאון

מזכירה: לינה לוין

חברי הנהלת הוועדה: אולג גלמן, ברק פוליצ'ק, יוני שוורץ

ועדת אג'יליטי

יו"ר: איילה נאור

מזכירה: יעל חזן

חברות ועדה: רוני זיתון, ויקטוריה קסלר גולדנר

נציג מטעם ועדת תערוכות: עידן ברוך

 

ועדת מונדיאורינג

 

יו"ר: עוז כהן

חברי וועדה: איתי סטסין ו- עדי חזות

 

ועדת ביקורת

 

יו"ר: אריה שורץ

ס' יו"ר: לירון רוטשילד

חברת וועדה: ניל"י עמרני

 

 

 

בית הדין

 

אב ביה"ד: עוה"ד בנימין קיסלר

דיינים: עוה"ד עמיר לוי, עוה"ד ירון גבר, עוה"ד רון זהבי, עוה"ד ענת לביא, מר יואב גל

 

הנהלת חבר השופטים

יו"ר: איתן הנדל

ס' יו"ר: דימיטרי אוברובסקי

מזכיר: אבי מלאך

חברי הוועדה: איריס פז, רועי מלכיור

bottom of page