top of page

ועדת גידול מדעית

מידע בנושא ד.נ.א. 

שירות וואטסאפ אוריבט ישראל 054-9644-001

רשימת דוגמים מאושרים

מידע על בדיקות פרופיל ד.נ.א.

ד.נ.א. שאלות ותשובות

מכתב מוועדת גידול 23/06/2019

מידע בנושא מה"ג - מבחן התאמה לגידול 

רענון נהלי מה"ג

נוהל ביצוע מה"ג

בקשה לעריכת מה"ג (Word)

דיווח תוצאות מה"ג (Word)

טפסים למגדלים

 

העברת זכות גידול חד פעמית
טופס בקשה ל- מגדל מצטיין / מגדל מומלץ 
בקשה ל FCI המרת ReCACIB ל- CACIB
י(Word)

שירותים שניתנים כעת באזור האישי

צילום אגן / מרפקים - הנחיות לווטרינר / טופס צילום

טופס בקשה לשם בית גידול

בקשה לתעודת אלוף יופי בינלאומי

העברת בעלות / בעלות משותפת

ברוצלה קאניס

רשימת אנשי הקשר לחוגים/מועדונים בוועדה​

 

להלן איש הקשר של החוג/מועדון בועדת הגידול.
אל איש הקשר ניתן לפנות בקשר למה"ג, בקורת שגר, שאלות
או כל נושא אחר הקשור לוועדת גידול.

ניתן תמיד לפנות בכל נושא למזכירות הוועדה:
Breeding@ikc.org.il

מישל פרטוק (יו"ר ומזכיר הוועדה)

נייד 052-924-41-00  mishelfartook@gmail.com

בוקסר, ספניאל, כלבים צפוניים, רידג'בק, דוברמן

גליה ליבנה (מנהלת ספר גידול)

נייד – 054-222-26-62, Studbook@ikc.org.il

הרים שוויצרים, דני ענק

 

דב גוטמן (חבר ועדה)

נייד 052-444-44-89  gutmand18@gmail.com

כלבי  צייד, סן-ברנרד, זעירים

דורית דמבין (חברת ועדה)

נייד 052-250-35-26  dembindorit@gmail.com

טריירים, דוגה 

(הגנה והצלה, ספורט כלבי עבודה, מונדיאורינג)

נדב דר (חבר ועדה)

נייד 0549202420  nadavdar01@gmail.com

רוח, רועים, פינצ'ר וטרייר רוסי שחור, פודל

טלי הלפרין (חברת ועדה)

נייד 050-216-60-64  talihalp@gmail.com

כלבי שפיץ, כלבי דקל, כלבי צאן

אילנה משבסקי (חברת וועדה)

נייד 0522568356, ilana.nessland@gmail.com

רטריברים, לאונברגר, רועים בלגים, שנאוצר

שמשון ברגר (נציג חבר השופטים)

נייד 052-928-63-32 shimshonber1@gmail.com

ניו-פאונדלנד, האונדס (אילוף כלבים ואג'יליטי)

bottom of page