top of page

ועדת גידול מדעית

רשימת אנשי הקשר לחוגים/מועדונים בוועדה​

 

להלן איש הקשר של החוג/מועדון בועדת הגידול.
אל איש הקשר ניתן לפנות בקשר למה"ג, בקורת שגר, שאלות
או כל נושא אחר הקשור לוועדת גידול.

ניתן תמיד לפנות בכל נושא למזכירות הוועדה:
Breeding@ikc.org.il

דר' לזר ג'רסי (יו"ר הוועדה)

נייד 052-2733303

בוקסר, דוגה, מונדיורינג, פודל, כלבים צפוניים, רועים בלגיים

מישל פרטוק (מזכיר הוועדה)

נייד 052-9244100

ספניאל, צייד, רטריבר, רוח, דקל

אתי גור (מנהלת ספר הגידול)

נייד 050-7388779

Studbook@ikc.org.il

דני ענק, רידג'בק, שנאוצר

אלה דוחובני (חברת ועדה)

נייד 050-7503446

האונדס, זעירים, צאן

דורית דמבין (חברת ועדה)

נייד 052-2503526

טרייר, הגנה והצלה, ספורט כלבי עבודה

גליה ליבנה (חברת ועדה)

הרים שוויצרים

אופיר פז (חבר ועדה)

נייד 052-5611745

פינצ'ר וטרייר רוסי שחור, רועה גרמני, רועים, שפיץ

 

שמשון ברגר (נציג חבר השופטים)

נייד 052-9286332 

אילוף ואג'יליטי, דוברמן, סן-ברנרד וניו-פאונדלנד

arrow&v
bottom of page