top of page

המדרשה לכלבנות
הזרוע המבצעת של ועדת חינוך ומדרשה

 

מה חדש ?

נפתח הרישום לקורס המדרשה הבסיסית לשנת 2023

"אם הכלב הינו ידידו הטוב ביותר של האדם, מה זה אומר על הבנתו של האדם את המושג ידידות?"  

– י. ארנטרוי

bottom of page