top of page

המדרשה לכלבנות
הזרוע המבצעת של ועדת חינוך ומדרשה

 

מה חדש ?

הרישום לקורסי המדרשה לשנת 2022 (מדרשה בסיסית ומדרשה מתקדמת בסימן גידול) הסתיים בהחלט.


* בקרוב נעדכן אודות מפגשי כלבידע (הרצאות פתוחות לקהל הרחב) וסדרות נושא במהלך השנה הקרובה *

חברי הוועדה

"אם הכלב הינו ידידו הטוב ביותר של האדם, מה זה אומר על הבנתו של האדם את המושג ידידות?"  

– י. ארנטרוי

bottom of page