top of page

תהליך המלטה - מה קורה אחרי השלב שלישי (לידיעה בלבד)

לאחר ביצוע שלושת השלבים הראשונים על ידי בעל הנקבה המשך הטיפול בהמלטה יתבצע על ידי בעלי התפקידים השונים עד לאישור מנהלת ספר הגידול ורישום הגורים על שמכם.


אבל קודם כל.. למקרה ופספסתם...


🐾 🐾 🐾


בתום התשלום עבור ביקורת השגר ותעודות היוחסין, מקדם הגזע או מזכיר ועדת גידול יקבלו הודעת SMS שממתינה להם המלטה לטיפול.

בעל התפקיד הרלוונטי יכנס לאזור האישי שלו ויראה את פרטי ההמלטה.

במעמד זה אפשר יהיה לבחור את מבצע ביקורת השגר -

  • מקדם הגזע (במקרה של מספר מקדמי גזע אפשר לבחור מישהו ספציפי מתוך הרשימה).

  • מבצע ביקורת שגר (אדם שהמועדון/ועדת הגידול תקבל את הסכמתו לבצע את ביקורת השגר עבורכם).


האדם הנבחר להמשך התהליך יקבל הודעת SMS על ההמלטה הממתינה לטיפולו. הוא יצור איתכם קשר לתיאום ביקורת השגר.


מבצע ביקורת השגר (אם הוא מקדם הגזע או לא) יגיע לביתכם ויבצע את ביקורת השגר. הוא ימלא פרטים נוספים במערכת על הגורים ויצלם כל אחד מהגורים. במידה והוא מקדם הגזע הוא יסמן אם אכן מולאו דרישות המועדון לגזע, במידה ולא, לאחר סיום ביקורת השגר, התהליך יחזור למקדם הגזע (או למזכיר ועדת הגידול) לסימון הדרישות לגזע.


בסיום שלב זה כאשר ביקורת השגר ודרישות הגזע במועדון יסומנו כראוי, מנהל ספר הגידול יקבל הודעת SMS שכעת ההמלטה ממתינה לטיפולו.


מנהל ספר הגידול יעבור על הפרטים המופיעים על ההמלטה ולאחר בדיקתה יאשר את ההמלטה.


הערה חשובה - מנהל ספר הגידול לא יוכל לאשר המלטה אשר לא מוזנים עבור שני ההורים פרופיל דנא. על כן חשוב מאוד לדאוג לכך מבעוד מועד.


לאחר אישור מנהל ספר הגידול, הגורים ירשמו על בעל הנקבה (מי שהתחיל את התהליך) ובהתאם לכך, גם תעודת היוחסין הדיגיטלית המקורית של כל אחד מהגורים תופיע בהמשך השורה של פרטי הגור.

הודעת SMS לבעל הנקבה תציין את סיום תהליך ההמלטה.


🐾 🐾 🐾


בניגוד לאופן שבו נרשמו גורים בעבר, סיום תהליך ההמלטה אינו מכיל את רישומם של הגורים על אדם אחר.

במידה ואתם מעוניינים להעביר בעלות על גור, אתם יכולים לעשות עבור כל אחד מהגורים (בנפרד) העברת בעלות רגילה (כפי שמוסבר כאן) בזמנכם החופשי ובחינם עד גיל 9 חודשים (המערכת יודעת לזהות שהגור הנ"ל נולד אצלכם ולכן לא תחייב אתכם). לאחר גיל 9 חודשים, המערכת תגבה את הסכום הרגיל שמופיע להעברת בעלות.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page