top of page

מבדק התאמה לגידול (מה"ג) מטעם ועדת גידול מדעית - 16 יולי 2022, משמר השבעה

וועדת הגידול המדעית תקיים מבדק התאמה לגידול (מה"ג) לכל מי שמעוניין, כמפורט:


תאריך: 16 יולי 2022, שעה: 12:00, מקום: מנחם אבטיחי 108, משמר השבעה ("דוגסלייף" בוויז) שימו לב לשינוי מיקום המבדק!


למה"ג הוזמנו 3 שופטים ומזכיר הוועדה, יור' חוגים, מקדמי/רכזי גזע יכולים להגיע כמשקיפים.


מה נדרש להביא למה"ג:

  1. תעודת יוחסין

  2. חיסון כלבת בתוקף

  3. בדיקת ברוצלה שלילית (תוקף שנה)

  4. אישור תשלום עבור המה"ג – מחיר חבר 300 ₪ (לשאינם חברים המחיר כפול).

גיל רישום מינימלי - כלבים קטנים (מתחת ל 40 ס"מ) מגיל 12 חודשים ; כלבים גדולים (מעל 40 ס"מ) מגיל 18 חודשים.


הרישום והתשלום דרך האזור האישי (לשונית "הכלבים שלי" ← בקצה השמאלי של שורת הכלב – "בחר אפשרויות" ← "תשלום מה"ג") (מדריכי משתמש)

הרישום / תשלום אינו מהווה אישור. במידה ונמצא כי אין סיבה מוצדקת להרשמה / תשלום – הרישום יבוטל וכספכם יוחזר. לבירורים מול ועדת גידול מדעית כתבו ל- breeding@ikc.org.il


לכלב/ה פסול/ה נדרש לצרף דוח שיפוט (המה"ג במעמד של 3 שופטים), לאישור הרבעה של כלב/ה לצרף בקשה קצרה. ולציין שם ומשפחה, טלפון, סגי"ר, שם הכלב/ה, מין, גזע, חברות במועדון.


הרישום יסתיים ביום ראשון תאריך 10 יולי 2022 שעה 12:00.


בברכה, ועדת הגידול המדעית

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page