top of page

תהליך המלטה - שלב רביעי - תיאום ביקורת שגר (מקדם גזע / מזכיר ועדת גידול)

בשלב השלישי שבה ביצע בעל ההמלטה את התשלום, הוא בחר האם הוא מעוניין שביקורת השגר תתבצע דרך המועדון או דרך ועדת הגידול. עם זאת, ישנו פיצול מסוים בתהליך בהמשך הדרך בהתאם למי יבצע את הביקורת בפועל.


נעזר בסכמה הבאה בכדי להבין את סוגי ושלבי התהליך:


ההבדל בין המסלולים נעוץ ביכולתו של מקדם הגזע וכן מזכיר ועדת הגידול לבדוק ולאמת את עמידת ההמלטה בדרישות הגזע במועדון. ועל כן, במידה ואחד מהם לא מבצע את ביקורת השגר, יש צורך בשלב ביניים נוסף.


עם זאת, עקרון התהליך זהה גם אם מקבל המשימה אינו אותו אדם - מקדם הגזע או מזכיר ועדת גידול - יקבלו הודעת SMS (במידה ומוגדר יותר ממקדם גזע אחד כל מי שמוגדר כמקדם גזע יקבל הודעת SMS) המתריעה בפניו כי ישנה המלטה הממתינה לטיפולו.


כל תהליך הטיפול בהמלטה מתרחש דרך אותה הלשונית - "יומן פעילות" (ראו הדגשה בלבן מימין).

ביומן הפעילות נראה את כל ההמלטות הממתינות לטיפול (מסומנות בכחול) ואילו שסיימו את הטיפול (מסומנות בירוק).


בהקלקה על המשימה הרלוונטית יפתח החלון הבא:


בטרם מילוי המידע בחלונית זו יש לתאם עם בעלי ההמלטה את הפרטים ולאחר מכן למלא את 3 השדות המודגשים בצהוב - מי יהיה מבצע ביקורת השגר (לבחור אותו מהרשימה המופיעה בהקלקה על "בחר משתמש"), מועד עקרוני לביצוע הביקורת (בין 6 ל 12 שבועות - המערכת לא תאפשר מועד חורג) ולכתוב בשדה המיקום היכן תתקיים.


בהמשך העמוד נראה פרטים נוספים לגבי ההרבעה שעשויים בהחלט לעניין אותנו

בין היתר האם ישנן חריגות המצריכות התייחסות (גיל הכלב, פסילה לגידול, חריגה של כמות המלטות וכו').

פרט נוסף חשוב מאוד שיש להתריע עליו לבעל ההמלטה - האם קיים רישום DNA עבור ההורים.

שימו לב! מנהל ספר הגידול לא יוכל לאשר המלטה ולהפיק סגי"רים לגורים אם חסר פרופיל דנא (גם לאחד ההורים).


בהמשך העמוד למטה נוכל לראות עוד פרטים בסיסיים על ההמלטה כגון כמות הגורים שנולדו ומתחת לאילו ימצאו הפרטים שיופיעו גם בביקורת השגר - עמידה של ההורים בדרישות הגזע במועדון. עם זאת, בשלב זה כל שעלינו לעשות הוא למלא את 3 התאים שהוזכרו מעלה ולאחר מכן להקליק על הכפתור הירוק לאישור.


בהתאם לבחירת מבצע ביקורת השגר, האדם הנבחר יקבל הודעת SMS על משימה הממתינה לו באזור האישי.

בדיוק באותו האופן אותו משתמש יכנס למערכת ללשונית "יומן פעילות", יקליק על המשימה הרלוונטית וימשיך על פי הנדרש. אין זה משנה כרגע אם מדובר במקדם הגזע, מבצע ביקורת השגר הנבחר או מזכיר ועדת הגידול.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page