top of page

שימוש במערכת התערוכת של ההתאחדות

מועדונים המעוניינים להשתמש במערכת התערוכות עבור תערוכות מועדון מוזמנים לעשות זאת וללא תשלום!


מערכת התערוכות של ההתאחדות מציעה לכם ניהול תערוכה בצורה פשוטה ונוחה.

לפתיחת תערוכה שילחו מייל לתמיכה (support@ikc.org.il) עם הפרטים הבאים:

  1. פרטים כלליים על התערוכה (בקצרה) שיוצגו באזור האישי בעמוד התערוכות

  2. תעריפי הרישום* - כלב ראשון, כלב שני, כלב שלישי, כלב רביעי, כלב חמישי, כלב שישי והילך. פעוטות/גורים/קשישים (תעריף אחיד לשלושתם). זוגות / בתי גידול / קבוצות צאצאים. שימו לב, ניתן להגדיר מחיר "0" במידה ומעוניינים בכך.

  3. מועד סיום הרישום.

  4. במידת הרלוונטיות (לדוג' תערוכת ספשלטי) - מיהם הגזעים הנשפטים.

* במידה והמועדון מעוניין לקיים תערוכה כפולה ישנן שתי אפשרויות - (1) רישום בנפרד לכל תערוכה. לכל תערוכה תעריף משלה ובעל הכלב בוחר ונרשם באופן יזום לכל אחת מהן בנפרד. לא ניתן לבצע תשלום דיפרנציאלי - לדוג' אם נרשם לתערוכה א' המחיר לתערוכה ב' מוזל. (2) רישום עבור שתי התערוכות יחדיו. כלומר, בעל הכלב ירשום את הכלב פעם אחת וישלם עבור כל רישום סכום כפול (לדוג' כלב ראשון 100 ש"ח לשיפוט, כלב שני 90 ש"ח לשיפוט - ברישום שני כלבים ישלם 200 ש"ח לכלב הראשון ו 180 ש"ח לכלב השני).


לאחר פתיחת התערוכה, בעלי הכלבים יוכלו להיכנס לאזור האישי ולראות את התערוכה מופיעה ברשימת התערוכות הקרובות. ניתן יהיה לרשום לתערוכה אך ורק גזעים שיוגדרו עבורה על ידינו (כלומר, או גזעי המועדון או חלקם של גזעי המועדון במידה ומדובר על תערוכת ספשלטי).

במידה ובעל כלב ינסה לרשום כלב לתערוכה שהגזע אינו מוגדר עבורה - המערכת לא תאפשר לו להירשם.

המערכת יודעת לזהות חברות במועדון שהתערוכה משויכת אליו. בעל כלב המנסה להירשם וחברותו (ראשית או משנית) במועדון הרלוונטי אינה בתוקף יאלץ לשלם מחיר כפול ממחיר המחירון שהוגדר ע"י המועדון [המערכת בודקת שלרושם הכלב ישנה חברות בתוקף. במידה ולכלב יש בעלות משותפת, המערכת אינה בודקת שגם הבעלים הנוספים חברים].

שימו 💜 - ניתן לשלם לחברות ראשית או משנית דרך מערכת ההתאחדות. המלצה שלנו - בדקו שאכן החברים הנלווים מופיעים ברשימת החברים במערכת ואם לא - דווחו לנו שנעדכן אותם.


מועדונים מוזמנים לפנות אלינו בכדי שנגדיר בעלי תפקידים במועדון שלהם כ"אחראי תערוכות מועדון". אדם שיוגדר עם תפקיד זה יוכל לראות ולהוריד בשוטף ועצמאית דוחות עבור תערוכה זו. באזור האישי (לשונית "תערוכות") בשורת התערוכה של המועדון שלו הוא יוכל לראות את מס' הנרשמים לתערוכה (בהקלקה על המספר ירד דוח נרשמים בסיסים). כמו כן, מתחת למס' הנרשמים יופיעו הדוחות - "דוח תוצאות" (שיכול לשמש גם כקטלוג), "דוח מנהל זירה" (*עליו יש להחתים ידנית את השופט בסיום השיפוט), "קטלוג" (בפורמט זהה שאתם מכירים מתערוכות בינ"ל).


במידת הצורך, תיבת התמיכה פתוחה עבור נרשמים ואחראי התערוכות במועדון לטיפול בנרשמים החווים קשיים טכניים ברישום כמו גם במידת הצורך לאפשר רישום גם מעבר לתאריך סיום הרישום ו/או להארכת סיום הרישום.


בסיום הרישום יעביר אחראי התערוכות לתמיכה את סדר שיפוט הגזעים בו הוא מעוניין [ניתן לבקש מספור ייחודי (לדוג' בתערוכה כפולה) - תערוכה אחת מספור מ 101, תערוכה שניה מספור מ 201]. לאחר מכן, ולבקשת המועדון, ישלחו השיבוצים (כולל מס' משתתף בפורמט להדפסה) במייל. בסמוך למועד זה, התמיכה תעביר לאחראי התערוכה את הלינק לתערוכה וסיסמה לכניסה אליה.


פונקציה נוספת לנוחיות מנהלי התערוכה - "אישור בידוק" - במסך מרכז של המשתתפים ניתן לעדכן עבור כל אחד מהמשתתפים שעבר "בידוק" בעמדת הווטרינר (ברוצלה, כלבת וכו'). בעמוד ניהול התערוכה ניתן לראות עבור כל כלב אם עבר בידוק (אייקון עין סגולה) או לא עבר בידוק (אייקון עין אדומה עם קו חוצה מעליה).


במהלך התערוכה ניתן לשלוח דוחות שיפוט - לכל אחד מהמשתתפים בנפרד או בסיום כל גזע. כך או כך, בעל הכלב יכול לראות את דוח השיפוט שלו באזור האישי (לשונית תערוכות, טבלה תחתונה "התערוכות שלי") ברגע שכלבו מסיים את השיפוט בזירה. הדוח ישמר שם יחד עם כל דוחות השיפוט שבוצעו ויבוצעו במערכת התערוכות של ההתאחדות.


בהתאם לנוהל התערוכות - לאחר התערוכה, יש להעביר לוועדת התערוכות את צילום דוח מנהל הזירה* המכיל את כל הציונים והתארים שניתנו וכן חתימת שופט (ידנית!) על כל אחד מהדפים. ועדת התערוכות תשווה את תוצאות אילו לתוצאות שדווחו במערכת ואם הכל תקין תזרים במיידית את התוצאות לספר הגידול. אין צורך בדיווח נוסף. לידיעתכם/נוחיותכם, התערוכה עצמה ממשיכה להופיע ברשימת התערוכות באזור האישי עד לסיום יום התערוכה. מתוך כך, בסיום התערוכה ניתן להוריד שוב דוח תוצאות ו/או דוח מנהל זירה ולקבל קובץ מלא בתוצאות כפי שנקלטו במערכת.


התשלום למועדון בגין הרישומים יועבר במלואו (ללא עמלות ו/או חיובים נוספים) לחשבון המועדון בחודש לאחר התערוכה בסמוך למועד בו מקבלים המועדונים את ההחזר בגין דמי החבר.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page