top of page

פטור מחובת בדיקת ברוצלה בתערוכת הכלבים בחיפה 20-21.10.2023

חבר/ה יקר/ה

ברצוננו לעדכן כי בשל מחסור זמני בערכות בדיקה (קיטים) לברוצלה הודיע לנו משרד החקלאות כי בתערוכת הכלבים הבינלאומית הקרובה - חיפה 20-21.10.2023 - יש פטור חד פעמי מהצגת בדיקת ברוצלה.

לפיכך ניתן להירשם ולהגיע לתערוכה זו (בלבד) גם עם כלב/ה שאין ברשותו/ה תוצאות של בדיקת ברוצלה בתוקף.

לתשובת ליבכם, ההרשמה המוזלת לתערוכה הוארכה עד יום ג' 19.09.2023.

בברכה,

הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנותコメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page