top of page

מה"ג רבעון ד' - ועדת גידול מדעית (ההרשמה נסגרה!)

יו"ר חוגים, מטפחים, בעלי כלבים

חברי וועדת גידול מדעיתהנדון: מה"ג רבעון ד' מטעם וועדת גידול מדעית- יום שישי 16 דצמבר 2022


1. וועדת הגידול המדעית תקיים מה"ג לכל מי שמעוניין כמפורט.

2. תאריך 16 דצמבר 2022, שעה: 11:00, מקום: קרית אונו- יפורסם בהמשך.

3. באיזור האישי לשונית תערוכות פתחנו 2 תערוכות/מה"ג.

א. מה"ג במעמד 3 שופטים – כלבים אשר קיבלו פסילה בתערוכה/מה"ג.

ב. מה"ג במעמד 1 שופט - לקבלת אישור הרבעה.


רישום ותשלום עבור המה"ג דרך האזור האישי לשונית תערוכות

4. בעלי כלבים אשר נפסלו בתערוכה/מה"ג מועדון/ועדת גידול מדעית ירשמו למה"ג במעמד 3 שופטים.

5. בעלי כלבים אשר מעוניינים בקבלת אישור הרבעה ירשמו למה"ג במעמד שופט 1.

6. מקדמי/רכזי גזע מוזמנים להגיע כמשקיפים.

7. כל הכלבים אשר משתתפים יעברו בדיקה של וטרינר בכניסה למקום.

8. עלות לחבר 300 שח', למי שאינו חבר המחיר כפול.

9. הרישום יסתיים ביום ראשון תאריך 07 דצמבר 2022 שעה 12:00.


מה נדרש למה"ג:

א. תעודת יוחסין.

ב. חיסון כלבת בתוקף - פנקס חיסונים.

ג. בדיקת ברוצלה – בתוקף שנה מיום הבדיקה .מישל פרטוק

מזכיר וועדת גידול מדעית

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page