top of page

מה"ג מטעם ועדת גידול מדעית - 25 נובמבר 2023

בהמשך להודעת מזכירות ההי"ל, בדבר ביטול התערוכה הבינלאומית בחיפה אשר תוכננה ל- 20-21/10/23, הננו שמחים להודיעכם כי בהחלטת ועדת הגידול המדעית וההנהלה, יתקיים מה"ג לכל מי שמעוניין/ת וחבר/ה בחוג/ים של ההתאחדות.


מופעי המה"ג יופיעו באיזור אישי לשונית תערוכות:


מה"ג במעמד 3 שופטים – לבעלי כלבים אשר קיבלו פסילה בתערוכה/מה"ג.

מה"ג במעמד שופט 1- לקבלת אישור הרבעה.


תאריך: 25/11/2023, שעה: 11:00, מקום: משמר השבעה - מנחם אבטיחי 108 (בוויז "דוגסלייף").


מקדמי גזע מוזמנים להגיע כמשקיפים.


עלות המה"ג: לחבר/ה בחוגי ההתאחדות: 300 ₪, למי שאינו/ה חבר/ה: 600 ₪


תאריך סיום הרישום: 21 בנובמבר 2023, בשעה 12:00 בצהריים.


עם מה נדרש להגיע:

כלב/ה, כלבת בתוקף (פנקס חיסונים ורישיון), בדיקת ברוצלה בתוקף שנה מיום הבדיקה, קערה ומים.


כל הכלבים אשר ירשמו למה"ג בכניסה למתחם יעברו בדיקת וטרינרית.


את שמות השופטים נפרסם בהמשך.


ועדת גידול המדעית.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page