top of page

מה"ג רבעון א' מטעם ועדת גידול - 24/03/23

לכבוד

יור' חוגים, מטפחים

חברי וועדת גידול מדעית


הנדון: מה"ג רבעון א' מטעם וועדת גידול מדעית - יום שישי 24 מרץ 2023

1. וועדת הגידול המדעית תקיים מה"ג לכל מי שמעוניין כמפורט.


2. תאריך: 24 מרץ 2023 שעה: 11:00, מקום: המרכז הישראלי לטיפוח כלבים בית נחמיה.


3. באיזור האישי לשונית תערוכות פתחנו 2 תערוכות/מה"ג. מה"ג במעמד 3 שופטים – מיועד לבעלי כלבים אשר קיבלו פסילה בתערוכה/מה"ג.

מה"ג במעמד 1 שופט - לקבלת אישור הרבעה מיועד לבעלי כלבים קצוצי זנב ואוזניים, משפחה שומרת שבת, סכסוך בין מגדל למועדון (סעיף 52.8). הוועדה תקיים בדיקה עם מועדון הגזע.


רישום ותשלום עבור המה"ג דרך האזור האישי לשונית תערוכות.

4. מקדמי/רכזי גזע מוזמנים להגיע כמשקיפים.


5. כל הכלבים אשר משתתפים יעברו בדיקה של וטרינר בכניסה למקום.


6. עלות לחבר 300 שח', למי שאינו חבר המחיר כפול.


7. הרישום יסתיים ביום ראשון תאריך 19 מרץ 2023 שעה 12:00.

עם מה נדרש להגיע למה"ג: תעודת יוחסין.

חיסון כלבת בתוקף - פנקס חיסונים.

בדיקת ברוצלה – בתוקף שנה מיום הבדיקה .

וועדת גידול מדעית

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page