top of page

סדר יום – אסיפה כללית שלא מן המניין – 24/11/21 (סופי)

בתאריך 24/11/2021 בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים לאסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין במשרדי ההתאחדות - המסגר 6 אור יהודה, קומה א'.


( לא ניתן להגיש הצעות / מועמדים נוספים. סדר היום ישלח במייל לבעלי התפקידים )


להלן הנושאים לסדר היום:


אסיפה מן המניין:

1. דו"ח יו"ר ההתאחדות, דוחות יו"ר הוועדות, דוח מנהלת ספר הגידול.

2. אישור תקציב ההתאחדות לשנת 2022.


אסיפה שלא מן המניין:

🦋 בחירות לתפקיד דיין ביה"ד

מועמד: עוה"ד טל מייק (המועדון הישראלי לדני ענק)

gd 21.10.2021_tal mike
.pdf
הורידו את PDF • 75KB


🦋 בחירות לתפקיד מזכיר/ת ועדת תערוכות

מועמדת: גב' רעות דישבק (המועדון הישראלי לדני ענק)

מועמד: אלון שנפר (המועדון הישראלי לכלבי רועים)

Letter_reut_10_21_show committee
.pdf
הורידו את PDF • 106KB
הגשת מועמדות אלון
.pdf
הורידו את PDF • 85KB


🦋 קבלת מועדון חדש - "המועדון הישראלי לכלבי דקל" (תחת סעיף 6)

DACHS-Sept.2021
.pdf
הורידו את PDF • 528KB


🦋 קבלת מועדון חדש - "המועדון הישראלי לכלבי הצלה במים" (הנהלת ההי"ל - תחת סעיף 12)

המועדון הישראלי לכלבי הצלה במים בקשה+תקנון
.pdf
הורידו את PDF • 1.02MB


🦋 שינוי תקנון ההי"ל - הוספת 2 חברים לוועדת התערוכות (הנהלת ההי"ל)

שינוי תקנון ההיל - מינוי 2 חברים נוספים לועדת תערוכות
.pdf
הורידו את PDF • 176KB


🦋 שינוי נוהל גידול - ביקורות שגר - 3 הצעות נפרדות (החוג הישראלי לכלבי שפיץ)

שינוי נוהל הגידול (החוג לכלבי שפיץ)
.pdf
הורידו את PDF • 135KB


🦋 שינוי נוהל גידול - ביקורת שגר (המועדון הישראלי לפומרניאן)

בקשה לשינוי בתקנון נוהל גידול של ההיל - המועדון לפומרניאן
.pdf
הורידו את PDF • 407KB


🦋 שינוי תקנון ההי"ל - קבלת עמותה חדשה (המועדון הישראלי לכלבי רטריבר)

הצעה לשינוי תקנון עמותה - המועדון לרטריברים
.pdf
הורידו את PDF • 382KBלנוחיותכם, טופס ייפויי כוח.

יפוי כח
.docx
הורידו את DOCX • 16KB


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page