top of page

סדר יום – אסיפה כללית / אסיפת בחירות – 13/06/23 (סופי)

בתאריך 13/06/2023 - יום שלישי בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים לאסיפה כללית / אסיפת בחירות במשרדי ההתאחדות - המסגר 6 אור יהודה, קומה א'.


סדר היום הסופי נשלח במייל לבעלי התפקידים (21 יום לפני האסיפה כפי שמורה התקנון).


על סדר היום אסיפת בחירות (פרטי המועמדים ישלחו במייל):


א. בחירות עבור שבעת חברי הנהלת ההי"ל: יו"ר, סגן יו"ר, מזכיר, גזבר, יו"ר ועדת גידול מדעית, יו"ר ועדת תערוכות, יו"ר ועדת חינוך ומדרשה

(מכתבי ההמלצה ישלחו במייל לבעלי התפקידים)

 • יו"ר - דורון ראכלין (פינצ'ר)

 • סגן יו"ר - דר' לזר ג'רסי (דוגה), יניב אוסם (רטריבר)

 • מזכיר - מיטל בר-סלע (דני ענק), קארין ביסמוט (פומרניאן), שרון רגב (האונדס)

 • גזבר - אלעד בראונר (טריירים), ריטה באידק (זעירים)

 • יו"ר ו. גידול מדעית - מישל פרטוק (פומרניאן), יוסי חדד (שפיץ)

 • יו"ר ו. תערוכות - נטלי קויפמן (רוע"ג), שמעון בזדטני (טריירים)

 • יו"ר ו. חינוך ומדרשה - יוסי גיא (רועים), גלי סוקולובסקי (רועים), דר' יהודית וולף (הרים שוויצרים)


ב. בחירות עבור חברי ועדת ביקורת: יו"ר הוועדה, סגן יו"ר הוועדה, חבר ועדה

 • יו"ר - לירון רוטשילד (פומרניאן)

 • סגן יו"ר - עודד פרג' דלאל (פומרניאן)

 • חבר ועדה - ~אין מועמד/ת~


ג. בחירות עבור חברי בית הדין: אב ביה"ד ו- 5 דיינים

 • אבה"ד - עוה"ד בני קיסלר (דני ענק)

 • דיינים - עוה"ד אביתר יצחק הלוי (פומרניאן), עוה"ד ירון גבר (דני ענק), עוה"ד רון זהבי (דני ענק), דר' יואב גל (דני ענק), עוה"ד ענת לביא (פינצ'ר)


ד. בחירות עבור חבר ועדת חינוך ומדרשה: חבר ועדה שישמש כמזכיר וגזבר

 • חבר ועדה - הילה הדר (שפיץ), סהר גייר (רידג'בק)


ה. בחירות עבור חברי ועדת גידול מדעית: חמישה חברי ועדה

 • נדב דר (דוגה), גליה ליבנה (הרים שוויצריים), אילנה רוזנטל-משבסקי (שנאוצר), טלי הלפרין (דני ענק), אלה דוחובני (האונדס), גיא חממי (צאן), דורית דמבין (טריירים), אמיר בן אשר (צייד), דב גוטמן (זעירים), אופיר פז (רועים)


ו. בחירות עבור חברי ועדת התערוכות: שלושה חברי ועדה

 • אינה בלייבס (שנאוצר), רעות דישבק (דני ענק), אלון שנפר (רועים), דנה הראל (רועים)על סדר היום אסיפה שלא מן המניין (הקבצים מצורפים מטה):


1. חברי כבוד - דר' צפרא סיריק (החוג לכלבי רוח), צביקה קופפרברג (מועדון דני ענק), אתי גור (מועדון דני ענק)

2. חברי ועד במועדונים (מועדון לדוגה)

3. סאס בכיתת עבודה (מועדון ל דוגה)

4. שינוי נוהל גידול (ועדת גידול)

5. שינוי תקנון ההתאחדות - הגוף המבקר (הנהלת הי"ל)


01 הגשת חברי כבוד - צפרא-אתי-צביקה
.pdf
Download PDF • 285KB
02 איסור כהונה במקביל של חברי וועד
.pdf
Download PDF • 147KB
03 סאס בכיתת עבודה יוני 23
.pdf
Download PDF • 98KB
04 בקשה לשינוי נוהל גידול
.pdf
Download PDF • 90KB
05 הצעה לשינוי תקנון גוף מבקר
.pdf
Download PDF • 228KB

עמותות החברות בהתאחדות מוזמנות להגיש הצעות לסדר היום ו/או מועמדים לתפקידים עד לתאריך 15 מאי 2023 בשעה 14:00 למזכירות ההנהלה. ההצעות יפורסמו באתר ההתאחדות קרוב למועד קבלתם.

לא ניתן להציע עוד הצעות לסדר היום!


כל חוג/מועדון מיוצג ע"י אדם אחד בלבד, אם אין באפשרות היו"ר להגיע, הנציג מתבקש להגיע עם ייפוי כוח מתאים. עבור חבר וועד – ייפוי כוח מיו"ר המועדון/חוג המסמיך את הנציג להצביע בשמו. עבור כל אדם אחר יידרש ייפוי המציין את תאריך אסיפת הוועד שבה הוחלט על מיופה הכוח וכיצד עליו להצביע בכל אחת מההצבעות בסדר היום.


לנוחיותכם מצ"ב ייפויי כוח המכיל את כל הנושאים / בעלי התפקידים ->


יפוי כוח ריק (13.06.23)
.docx
Download DOCX • 18KB

bottom of page