top of page

סדר יום – אסיפה כללית שלא מן המניין – 02/05/22 (סופי)

בתאריך 02/05/2022 - יום שני - בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים לאסיפה כללית שלא מן המניין במשרדי ההתאחדות - המסגר 6 אור יהודה, קומה א'.

[ שימו ♥ - אסיפה זו מחליפה את האסיפה הכללית שיועדה להתקיים ב 6 אפריל 2022 ]


סדר היום הסופי ישלח במייל לבעלי התפקידים 21 יום לפני האסיפה כפי שמורה התקנון.להלן הנושאים לסדר היום:


1. שינוי נוהל שופטים (חבר השופטים)

שינוי נוהל שופטים ל 06-04-22
.pdf
הורידו את PDF • 543KB
צרופה לנוהל שופטים מעודכן
.pdf
הורידו את PDF • 75KB

2. בחירות לתפקיד חבר ועדת גידול (לאור התפטרות חבר הוועדה ששימש כמזכיר הוועדה)

מועמד - מישל פרטוק (המועדון לפומרניאן)

מועמד ועדת גידול - מישל פרטוק
.pdf
הורידו את PDF • 552KB

מועמד - יוסי חדד (החוג לשפיץ)

מועמד ועדת גידול - יוסי חדד
.pdf
הורידו את PDF • 58KB

מועמד - יניב אסם (החוג לזעירים)

מועמד ועדת גידול - יניב אסם
.pdf
הורידו את PDF • 57KB


3. שינוי נוהל גידול - מה"ג לאחר פסילה (המועדון הישראלי לדני ענק)

שינוי נוהל גידול (דני ענק)
.pdf
הורידו את PDF • 101KB

4+5. שינוי נוהל גידול - מה"ג וביקורת שגר (החוג הישראלי לכלבי שפיץ)

הצעה לשינוי נוהל הגידול של ההיל
.pdf
הורידו את PDF • 58KB

6+7. שינוי תקנון ההי"ל - ביה"ד (המועדון הישראלי לדני ענק)

GD_7.5.2022_Bait Hadin
.pdf
הורידו את PDF • 82KB

8. שינוי תקנון ההי"ל - הוספת סעיף 41(ד) (הנהלת ההתאחדות)

הצעה לתיקון תקנון ההתאחדות סעיף 41(ד)
.pdf
הורידו את PDF • 88KB
לנוחיותכם, מצ"ב טופס ייפוי כוח.

יפוי כח
.docx
הורידו את DOCX • 16KBComments


Commenting has been turned off.
bottom of page