top of page

תהליך המלטה - שלב שישי ואחרון - אישור ההמלטה (מנהל ספר הגידול)

בהתאם לסכימה שהופיעה בשלבים הקודמים, כעת כל שנותר הוא לאשר את כל התהליך על ידי מנהל ספר הגידול.


ראשית, כפי שהוזכר מספר פעמים, מנהל ספר הגידול לא יכול לאשר המלטה אם לא מופיע פרופיל דנא עבור שני ההורים. המערכת אינה מאפשרת לו להמשיך את התהליך.


לאחר בדיקת התהליך שבוצע על ידי בעלי התפקידים, מנהל ספר הגידול רשאי (אם כי לא חייב) לשנות חלק מהבחירות של הקודמים לו. עם זאת, הנ"ל יעשה במקרים חריגים ולאחר שיחה/תיאום עם בעלי התפקידים הקודמים שלקחו חלק בתהליך.


לאחר אישור מנהל ספר הגידול, בעל ההמלטה יקבל הודעת SMS המבשרת לו שההמלטה נרשמה והגורים כבר מופיעים באזור האישי (לשונית כלבים). לכלבים מופיעה כבר תעודת יוחסין דיגיטלית מקורית. כפי שהופיע באחד השלבים המוקדמים - בניגוד לאופן שבו נרשמו גורים בעבר, סיום תהליך ההמלטה אינו מכיל העברת בעלות לגורים.


במידה ואתם מעוניינים להעביר בעלות על גור, אתם יכולים לעשות עבור כל אחד מהגורים (בנפרד) העברת בעלות רגילה (כפי שמוסבר כאן) בזמנכם החופשי ובחינם עד גיל 9 חודשים (המערכת יודעת לזהות שהגור הנ"ל נולד אצלכם ולכן לא תחייב אתכם). לאחר גיל 9 חודשים, המערכת תגבה את הסכום הרגיל שמופיע להעברת בעלות.


יש לכם שאלות? כתבו לנו.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page