top of page

קמפיין משרד החקלאות

הרשות השניה קיבלה את עמדת ההתאחדות שנוסח תשדיר משרד החקלאות מטעה, והורתה על ביצוע תיקונים


bottom of page