top of page

תערוכה בינלאומית "מתגלגלת", פברואר 2021 – מפזרים זירות - עומדים בהגבלות!


הגבלות הקורונה העמידו בפנינו את הצורך לפתרונות יצירתיים. כולנו מתגעגעים וכמהים לתערוכה בינלאומית מסורתית עם זירות גזע סמוכות, שופטים מכל קצוות עולם וזירה מרכזית מפוארת... כולל קהל מבקרים ומציגים המתקהל בין כל אלה.


בעוד שבדומה למרבית מדינות העולם, יכולנו רק להתגעגע לאותם המראות ההמוניים - הוכיחו בשנה האחרונה מועדוני הגזע את המשפט הנצחי – THE SHOW MUST GO ON – ובאמצעות הקפדה על תנאים ואילוצים הצליחו להעמיד אירועים כלבניים מפוזרים ואחראיים ללא התקהלות אסורה.


זה בדיוק מה שנעשה בחודש הבא! כדי לאפשר לקהל הכלבנים להתחרות ולזכות בתארי תערוכה בינלאומית באמצעות אירועים שיאורגנו על ידי המועדונים בפיקוח וניהול ההתאחדות לכדי תערוכה בינלאומית אחת – מתגלגלת... שתעמוד בכל מגבלות הרשויות בישראל – אך בה בעת גם בנהלי ה-FCI להגדרת תערוכה בינלאומית.


מי מארגן? מי שופט? מתי? - למועדונים ניתנה הזכות לבחור מיקום ושופט לזירתם, בתאריכים מתואמים על ידי ועדת תערוכות כדי שכל גזעי הקבוצה ישפטו באותו המועד (על פי חלוקתם בארגון ה-FCI ונהליו לקיום תערוכה בינלאומית). כך, בעזרת ארגון המועדונים ובזכותם ניתן יהיה לקיים שיפוט מקביל לטובת תחרות על תארים בינלאומיים במיקומים מרוחקים ולהימנע מהתקהלות. מועדי קיום הזירות על פי מועדונים, מיקומן ושמות השופטים נמצאים באתר ההתאחדות בטבלת האירועים.

האם אפשר להתחרות בתערוכה זו על CACIB ? בהחלט! האם תארי CAC ו-R.CAC מתערוכה זו יחשבו כתארים שניתנו בתערוכה בינלאומית? כמובן! מעולה - איך נרשמים? ההרשמה תתבצע באתר ההתאחדות לטובת יצירת קטלוג אחיד לכלל האירועים במסגרת תערוכה בינלאומית אחת כדרישות ה-FCI. לרישום – לחצו כאן או על באנר התערוכה בעמוד הבית של אתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות.


כמה זמן יש לי להחליט? עד מתי אפשר להירשם? בתאריך ה-1 בפברואר, 2021 (23:59) ייסגר הרישום באתר לכלל אירועי התערוכה המתגלגלת. שימו לב: הנהלת התערוכה שומרת את הזכות לסגור את הרישום לפני מועד זה לטובת הקפדה על נהלי ההתקהלות ולכן אנחנו ממליצים מאוד להירשם ככל המוקדם ולא להמתין לרגע האחרון!


קורונה! השתגעתם? - האירועים יתנהלו תוך הקפדה על כל מגבלות הקורונה באותה העת, תוך התאמות ושינויים בסדרי התערוכה המוכרים לנו משנים עברו: לא תהיה חובת זירה מרכזית (השוואה בין גזעים/וריאנטיים בסיום שיפוט הגזע) ; לא ימצאו בעלי ומציגי כלבים בשטח האירוע לפני/לאחר מועד שיפוט כלביהם ; ימונה אחראי קורונה בכל זירה שישמור על הסדר וההנחיות, בסמכותו לפזר קהל ומציגים, לעכב השיפוט ואף להרחיק משתתפים על מנת לשמור על עמידה בהגבלות הקורונה. כמובן שבמידה וההגבלות במועד אירועי התערוכה לא יאפשרו את קיומה – היא תבוטל ומלוא סך הרישום יוחזר לנרשמים.


ואם ירד גשם? נכונו להתמודד עם כל אתגרי השעה – גשם ישראלי לא ישבור אותנו... אנו ממליצים לכל המציגים להתעדכן ולהתארגן בהתאם נוכח תחזית מזג האוויר הצפויה למועד ההצגה ואופי הזירה שאורגנה במיקום שנבחר על ידי המועדונים – הלוא הם המכירים טוב מכולם את אופי הגזעים וצרכיהם הייחודיים.


בהצלחה לכולם – נפגש בתערוכה הבינלאומית ה"מתגלגלת"...

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page