top of page

רישום תואר כלב השנה בתעודות היוחסין - תרגום דוחות שיפוט מתערוכת כנות


אנו שמחים לבשר כי בשעה טובה הוזנו לתעודות היוחסין כל תארי כלב השנה לכלבים שזכו בתואר כלב השנה בגזע בשנים 2018 - 2019 - 2020.


התואר מסומן בתעודה BW-18, BW-19, BW-20 והוא יופיע (אוטומטית) גם בתעודות הצאצאים (BW = Breed Winner)


לידיעתכם - כלב השנה אכן התחיל במחצית השנייה של שנת 2017. כאשר הושק הנוהל החדש הובהר ששנה זו מהווה "פיילוט"- מנצחי הגזעים ובעלי הניקוד הגבוה מקבלים תעודות הוכרה על הישגיהם, עם זאת, התואר "כלב השנה" יוזן משנת 2018 ואילך.


בימים אילו אנו עומלים על הפקת תעודות כלב השנה לשנת 2020 וכאשר אילו יהיו מוכנות נעדכן אתכם.עניין נוסף - תרגום דוחות שיפוט.


בתערוכה הבינ"ל בכנות בזירות מס' 2, 4, 9 ו- 11 נכתבו דוחות השיפוט בשפה הרוסית. חלק מבעלי הכלבים קיבלו ביום התערוכה דוח עם תוספת תרגום מתחת לכיתוב ברוסית.

במידה וקיבלתם דוח שיפוט ברוסית ללא תרגום ואתם מעוניינים בתרגום - אנא השיבו למייל זה - בצירוף פרטי הכלב ומס' המשתתף בתערוכה - ונשלח לכם את הדוח כולל התרגום.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page