top of page

סדר יום – אסיפה כללית שלא מן המניין – 19/09/22 (סופי)

בתאריך 19/09/2022 - יום שני בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים לאסיפה כללית מן המניין במשרדי ההתאחדות - המסגר 6 אור יהודה, קומה א'.


סדר היום הסופי נשלח במייל לבעלי התפקידים (21 יום לפני האסיפה כפי שמורה התקנון).להלן הנושאים לסדר היום:


(1) קבלת חבר – המועדון הישראלי ללאונברגר [המועדון הישראלי ללאונברגר]

לאונברגר - בקשה להתקבל כחבר
.pdf
Download PDF • 82KB

(2) שינוי תקנון ההתאחדות - סעיף 83 (ביה"ד) [המועדון הישראלי לפינצ'ר]

02. שינוי תקנון ביהד סעיף 83 [המועדון לפינצר]
.pdf
Download PDF • 95KB

(3) שינוי נוהל גידול - סעיף 61.4 (ביקורת שגר מסלול ב') [ועדת גידול מדעית]

03. שינוי נוהל גידול - סעיף 61.4 ביקורת שגר מסלול ב [ועדת גידול מדעית]
.pdf
Download PDF • 176KB

(4) שינוי נוהל גידול - סעיפים 61.3 ו- 58.4 (ביקורת שגר) (הצעה+3 נספחים) [המועדון הישראלי לפומרניאן]

04. שינוי נוהל גידול של ההיל ביקורת שגר עדכני [המועדון לפומרניאן]
.pdf
Download PDF • 177KB
04. פורמט דוגמה לטופס פנימי לביקורת שגר [המועדון לפומרניאן]
.docx
Download DOCX • 67KB
04. עותק של בקשה לביקורת שגר מטעם מועדון גזע [המועדון לפומרניאן]
.xlsx
Download XLSX • 12KB
04. עותק של בקשה לביקורת שגר דרך ו גידול מדעית [המועדון לפומרניאן]
.xlsx
Download XLSX • 12KB


(5) שינוי נוהל תערוכות - כיתת ותיקים [המועדון הישראלי לרידג'בק]

05. שינוי נוהל תערוכות - כיתת ותיקים [המועדון לרידגבק]
.pdf
Download PDF • 233KB

(6) אופן מסירת תעודות [המועדון הישראלי לרידג'בק]

06. אופן מסירת תעודות [המועדון לרידגבק]
.pdf
Download PDF • 212KB

(7) שינוי תקנון ההי"ל - 5 הצעות נפרדות (ההצעות מרוכזות+תקנון עם שינויים) [הנהלת ההי"ל]

07. הצעה לשינויים בתקנון ההתאחדות [הנהלת היל]
.pdf
Download PDF • 149KB
07. תקנון ההתאחדות עם שינויים על גביו [הנהלת היל]
.pdf
Download PDF • 494KB

כל חוג/מועדון מיוצג ע"י אדם אחד בלבד, אם אין באפשרות היו"ר להגיע, הנציג מתבקש להגיע עם ייפוי כוח מתאים. עבור חבר וועד – ייפוי כוח מיו"ר המועדון/חוג המסמיך את הנציג להצביע בשם המועדון/חוג. עבור כל אדם אחר יידרש ייפוי המציין את תאריך אסיפת הוועד שבה הוחלט על מיופה הכוח וכיצד עליו להצביע בכל אחת מההצבעות בסדר היום.


לנוחיותכם, מצ"ב טופס ייפוי כוח.

יפוי כח
.docx
Download DOCX • 16KB

bottom of page