סדר יום – אסיפה כללית שלא מן המניין – 19/09/22 (לא סופי)

בתאריך 19/09/2022 - יום שני בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים לאסיפה כללית מן המניין במשרדי ההתאחדות - המסגר 6 אור יהודה, קומה א'.


סדר היום הסופי ישלח במייל לבעלי התפקידים (21 יום לפני האסיפה כפי שמורה התקנון).


ניתן להציע נושאים לסדר היום עד ליום ה 19/08/22 בשעה 14:00 למזכירת ההנהלהלהלן הנושאים לסדר היום:


(1) קבלת חבר – המועדון הישראלי ללאונברגר

לאונברגר - בקשה להתקבל כחבר
.pdf
Download PDF • 82KB
כל חוג/מועדון מיוצג ע"י אדם אחד בלבד, אם אין באפשרות היו"ר להגיע, הנציג מתבקש להגיע עם ייפוי כוח מתאים. עבור חבר וועד – ייפוי כוח מיו"ר המועדון/חוג המסמיך את הנציג להצביע בשם המועדון/חוג. עבור כל אדם אחר יידרש ייפוי המציין את תאריך אסיפת הוועד שבה הוחלט על מיופה הכוח וכיצד עליו להצביע בכל אחת מההצבעות בסדר היום.


לנוחיותכם, מצ"ב טופס ייפוי כוח.

יפוי כח
.docx
Download DOCX • 16KB