top of page

הנחיות וסדר שיפוט - התערוכה הבינלאומית בכנות - 28-29 מאי 2021

ברכות,


ראשית ולמען הסר ספק - התערוכה הבינלאומית תתקיים על פי המתוכנן


בהמשך לדרישת השירותים הווטרינריים לבדיקות ברוצלה בתוקף (חצי שנה) נבקש - בכדי למנוע עיכובים בכניסה - לשלוח אלינו את תוצאות בדיקת הברוצלה לתיבת המייל הייעודית הבאה - brucellac@gmail.com


שימו לב! - כניסה לשטח התערוכה תתאפשר לאחר מתן אישור וטרינר על הצגת (או בעדיפות - משלוח מוקדם במייל) של תוצאת בדיקת ברוצלה שלילית כמו גם אישור חיסון כלבת בתוקף.


כפי שנשלח במייל מוקדם יותר, אין כניסה לכלבות מיוחמות.

במידה וכלבתכם התייחמה ואין באפשרותכם להגיע לתערוכה עקב כך השיבו לנו בחוזר את פרטי המשתתף ואישור וטרינר על הייחום ומשרדנו יצרו איתכם קשר למתן החזר כספי.


המעוניינים להגיע מוקדם ולהחנות את רכבם בתוך כפר הנוער - ניתן יהיה להיכנס למתחם עד השעה 8 בבוקר בהתאם למקום פנוי. לאחר שעה זו, ניתן יהיה לחנות בחניון בחוץ.


לנוחיותכם סדר השיפוט ושעות הכניסה לזירה פורסמו - הקליקו


מצפים לראותכם בתערוכה,

הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page