top of page

נוהג צעיר – חוקי הליגה

 

גמר הנוהג הצעיר וייצוג בתערוכות בחו"ל

גמר ליגת הנוהג הצעיר כולל המוקדמות, יתקיימו בשבת הראשונה לחודש ינואר 2020, במסגרתו יבחרו הנציגים הישראלים לאליפות עולם ואליפות אירופה של ה-FCI, הזוכה במקום הראשון יוכל לייצג את ישראל באליפות עולם של ה-FCI, הזוכה במקום השני יוכל לייצג את ישראל באליפות אירופה של ה-FCI. מקום 3-4 יוכלו להוות עתודה במידה והמקומות שלפניהם לא יוכלו לשמש כנציגי ישראל. דרישות העולים למוקדמות הגמר מפורטים מטה במסמך זה. גיל המבקשים להשתתף במוקדמות/גמר ליגת הנוהג הצעיר לא יעלה על 18 ביום גמר ליגת הנוהג הצעיר!

ומה עם ה-קראפטס?

נציג ישראל לתערוכת הקראפטס יבחר במקצה חיצוני אשר יתקיים ב-23 בנובמבר, 2019. המבקשים להשתתף הם נוהגים צעירים אשר צברו בשלוש תחרויות שונות בעברם דירוג באחד המקומות 1-3 (במהלך תחרות נוהג צעיר רשמית). גיל המבקשים לא יעלה על 19 ביום תערוכת הקראפטס. במקצה זה יתחרו יחדיו כל הנוהגים הצעירים הרשאים להשתתף בו, יחדיו והשופט יבחר בנציג וסגניו לאחר שיפוט פרטני. סגני הנציג (מקומות 2-3) משמשים לעתודה במידה ולא יוכל הזוכה במקום הראשון לשמש כנציג ישראל.

למה לשנות ככה פתאום?

 1. בשל חידוד דרישות ה-FCI לתחרויות הנוהג הצעיר במדינות ה-FCI – דרישות גיל המבקשים לייצג את ישראל באליפויות אירופה ועולם של ה-FCI בכל שלבי היבחרם אינו עומד בקנה אחד עם זה של הקראפטס. מדובר בשנת הפרש בגילאי המשתתפים
  (18-19). אנו מעוניינים לאפשר השתתפות לנוהגים צעירים אשר נופלים בפער זה ולא יכולים להשתתף עוד בליגת הנוהג הצעיר אך יכולים להשתתף בתחרות הקראפטס.

 2. מוקדמות/גמר הנוהג הצעיר נערכים תמיד בסוף השנה הקאלנדרית על מנת לאפשר ליגה סדירה במהלך השנה ולהצמיד האירועים לשאר אירועי סיכום השנה הכלבנית (אלוף האלופים). המשמעות היא זמן קצר להתארגנות לוגיסטית של הנציג הנבחר, אותו אנו מבקשים להאריך לרווחת הנציג.

 3. כחלק מליגת הנוהג הצעיר בארגון לאומי החבר ב-FCI, עלינו לשלוח לאליפות העולם של ה-FCI את הנוהג הצעיר שהגיע למקום הראשון ולא לתעדף תחרויות ארגונים זרים, וזאת לבקשת הנהלת ה-FCI.

בהצלחה לכולם!

ההסבר הבא מגדיר נהלי ליגת הנוהג הצעיר כפי שתחול בשנת 2019, הכוללים כללי הניקוד הנצבר, השתתפות בגמר, ארגון תחרויות הליגה ופעילויות נלוות. הניקוד הנצבר בתחרויות הנוהג הצעיר יגלם הישגיות והתמדה בתחרויות ליגת הנוהג הצעיר.

ניקוד 

 • סך תחרויות ליגת הנוהג הצעיר לשנת 2019, במסגרתן יינתן ניקוד נצבר, יעמוד על 10 תחרויות – כולל שלוש תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות שתתקיימנה בינואר, במאי ובאוקטובר.

 • הניקוד הנצבר יחושב מ-8 התחרויות הטובות ביותר של כל משתתף. (כלומר- יתאפשר לכל משתתף בשנת 2019 להחמיץ שתי תחרויות מבלי שניקודו הכללי ייפגע ביחס לאחרים).

 • הניקוד הנצבר יינתן למתחרים בקבוצות הצעירים והבוגרים. לא יינתן ניקוד נצבר למתחרים בכיתת "מתחילים".

 • בתחרויות הנוהג הצעיר ימוקמו המתחרים במקומות 1-3 בלבד והניקוד בתחרויות הליגה, עפ"י המפתח המופיע מטה, יהיה ניקוד נצבר בין כל שש תחרויות הליגה משך השנה.

תחרות הגמר והמוקדמות

 • למוקדמות הגמר יעלו 4 המתחרים שצברו את מרב הנקודות בכל אחת משתי הכיתות: צעירים ובוגרים. כשמונה או יותר במידה וישנו תיקו בין המתחרים – הלוא הם "העולים למוקדמות הגמר".

 • במסגרת מוקדמות גמר הנוהג הצעיר יתחרו "העולים במוקדמות הגמר" ומהם יבחרו 4 העולים לגמר מבלי קשר לניקוד הנצבר במהלך השנה.

 • בתחרות הגמר ידורגו המתחרים במקום 1-4.

 • השתתפות במוקדמות הנוהג הצעיר תתאפשר למתחרים שעלו בניקוד הנצבר ועמדו בהירתמות לסיוע בעשייה הכלבנית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות בלפחות הזדמנות אחת מבין רשימת ההזדמנויות שתוצע על ידי הנהלת מועדון הנוהג הצעיר למתחרים מעת לעת, בהתאמה לגילם. לדוגמא: סיוע בתערוכות בינלאומיות (סיוע בהקמה/פירוק התערוכה- כגון מלאכת איסוף ופריסה של קונוסים ; סיוע בתפקידי זירה – מנהל זירה, מזכיר שולחן, מזכיר שופט ; סיוע בחלוקת רוזטות בזירה המרכזית לזוכים; סיוע לכלבנים מבוגרים בפריקת והעמסת הציוד) , סיוע בהכנת כתבות וחומרי עיון לאתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות (קיום ראיונות עם שופטים וכלבנים ותיקים) ועוד.זאת בכפוף לארגון הפעילויות על ידי הנהלת הליגה במשך השנה.

פרסום

 • פרסום תחרויות הליגה ופעילויות נלוות יעשה באזור שיוקצה לנושא באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות וכן באמצעות דוא"ל למבקשים להירשם בקבוצת התפוצה של מועדון הנוהג הצעיר של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

 • פרסום תוצאת הליגה באופן שוטף יעשה באזור שיוקצה לכך באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

 • פרסום תחרויות ליגה בהן יינתן ניקוד נצבר יעשה לא מאוחר מחודש ימים לפני מועד התחרות על מנת לאפשר למתחרים זמן דרוש להתארגנות ותכנון מוקדם.

פעילויות נלוות

 • במסגרת פעילות מועדון הנוהג הצעיר יקוימו גם פעילויות שונות להגברת הידע, העניין והערכים הכלבניים העולים בקנה אחד עם מטרות ההתאחדות הישראלית לכלבנות. אלו יפורסמו באזור שיוקצה לנושא באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

 • מועדון הנוהג הצעיר יהיה רשאי להזמין מרצים ומנחים בתשלום בנושאים רלוונטיים לפעילות הנוהג הצעיר, מקופת מועדון הנוהג הצעיר ו/או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (מועדונים ועמותות).

ארגון והפקת תחרויות נוהג צעיר

 • תחרויות ליגת הנוהג הצעיר תאורגנה בשני אופנים: תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות ותחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

 • תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – הנהלת מועדון הנוהג הצעיר של ההתאחדות הישראלית לכלבנות תעמוד מול נציגי ועדת תערוכות/הנהלת התערוכה באשר לכל הליכי הפקת התחרות ובכללם שיבוץ שופטים, זירות, זמנים וכו'.

 • תחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – הנהלת מועדון הנוהג הצעיר תארגן תחרויות באופן עצמאי או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים). במסגרת שיתוף פעולה עם חברים בהתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים) תאפשר הנהלת מועדון הנוהג הצעיר השתתפות בעלות ארגון התערוכה, כפי המפורט במסמך המצורף: "שיתוף פעולה עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות לקיום תחרות נוהג צעיר".

 • שיבוץ שופטים לתחרויות הנוהג הצעיר -

  • תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – יתבצע ע"י ועדת תערוכות / הנהלת התערוכה בשיתוף ותיאום עם הנהלת מועדון הנוהג הצעיר.​

  • תחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – יעשה באמצעות חבירה לחברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (עמותות ומועדונים) לשיתוף בשופטים שהוזמנו על ידיהם / הזמנת שופטים ישראלים (שופטי צורה פעילים או בוגרי קורס ההסמכה לשיפוט נוהג צעיר) / הזמנת שופטים זרים המשויכים לפעילות הנוהג הצעיר, מקופת מועדון הנוהג הצעיר ו/או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים).

שיהיה לנו בהצלחה!

הילה הדר

נהלי FCI

bottom of page