המועדון הישראלי לכלבי הרים שוויצרים

יו"ר המועדון:

גליה ליבנה, טלפון: 054-2222662

swissmountaindog.club@gmail.com 


מקדמת גידול:

אתי גור, טלפון, 050-7388779
גזברית:

טניה רבין, 050-5558907
חברי ועד:

אירה שולמן, טלפון: 054-3029555

ועדת ביקורת:

יוסי  כהן נוב, טלפון  050-7142142        
אביחי וייס , טלפון 050-3468200

כתובת האתר:

www.smdclub.co.il

כתובות המייל:

info@smdclub.co.il

כתובת לשליחת  מכתבים:

מושב שילת ת.ד. 75 מיקוד 73188