top of page

החוג הישראלי לכלבי שפיץ

החוג הישראלי לכלבי שפיץ הינו עמותה החברה בהתאחדות הישראלית לכלבנות ומאגדת בתוכה את גזעי השפיץ המשתייכים לקבוצה 5 ע"פ סיווג של ההתאחדות העולמית לכלבנות למעט כלבים צפוניים.

מטרת החוג היא לקדם את גידול הגזעים הללו, לסייע לחברים בגידול הכלבים, המלטות, גורים ורישום התעודות. החוג מקיים כמה תערוכות צורה בשנה. את התערוכות שופטים אנשים מהארץ ומחו"ל, שופטים בעלי ידע והיכרות מעמיקים עם הגזעים, שיודעים לומר עד כמה הכלבים שלפניהם תואמים את "האידיאל" של הגזע. בעזרת דוחות השיפוט מהתערוכות אנו יודעים מהם המעלות והחסרונות של כלב.

בנוסף לכל זאת, החוג מקיים גם פעילויות חברתיות, פיקניקים, הרצאות, ימי גורים וכד', כל זאת על מנת להדגיש את האווירה החברית והנעימה השוררת בקרב החוג


כתובת החוג:

לידי: יוסי חדד

מבוא כרמים 25 הר אדר


רשימת בעלי התפקידים בחוג הישראלי לכלבי שפיץ:

יו"ר: יוסי חדד

052-3996693 yossi2206@gmail.com
גזבר: יעקב הרשקו

050-77550110 hershko74@gmailail.com
מזכיר: אקי חבאני:

058-4949999 habani_e@yahoo.com
יו"ר ועדת גידול: יוסי חדד

052-3996693 yossi2206@gmail.com
אחראית תערוכות: עדי בסון

050-3344404  adiadibasson@gmail.com
חבר ועד: אלכס ויינשטיין

052-3417091 alexandew@gmail.com


יו"ר ועדת ביקורת: שגיא זליג

חבר ועדת ביקורת: מירב ואקנין


רשימת מקדמי גזעים :

מקסיקני קרח, פודנקו איביזנקו: אינה בלייבס

052-8610625 inna.blyvas@gmail.com
בסנג'י: הילה הדר

052-7712720 Hila.hadar.93@gmail.com
צ'או צ'או, אקיטה אינו, האסקי הסיבירי: עדי בסון

050-3344404  adiadibasson@gmail.com
שיבה : נטלי אופרין

054-3018134 natashaofrin24@gmail.com
צ'ירנקו דל אטנה: יוליה גייסמן

050-2063663 yugeisman78@icloud.com
תאי רידג'בק: שי כהן

052-8600655, shaicoh@gmail.com
סמוייד: שריף חלבי

0507100340, sharefhalaby@walla.com
שפיץ יפני: אקי חבאני

058-4949999, habani_e@yahoo.com
אקיטה אמריקאי, כנעני, פודנקו פורטוגזי, שאר הגזעים: יוסי חדד

052-3996693, yossi2206@gmail.com

bottom of page