top of page

המועדון הישראלי לספניאל

יו"ר המועדון ומקדם גזע קוקר ספניאל אמריקאי:

שי גרייפנר 054-587-6884


מזכירה וגזברית המועדון:

הילה הדר 052-771-2720


מקדמת גזע שאר גזעי המועדון:

טלי יהודה 052-384-21-09


גזעי המועדון:
קוקר ספניאל אמריקאי
קוקר ספניאל אנגלי
ספרינגר ספניאל אנגלי
וולש ספרינגר ספניאל
לגוטו רומניולו
כלב מים ספרדי
כלב מים פורטוגזי


ועדת ביקורת: יותם בן-אורן 


אתר המועדון

www.israel-spaniel-club.org.il
כתובת אימייל המועדון

Spaniel.israel@gmail.com

bottom of page