המועדון הישראלי לספניאל

יו"ר המועדון:

שי גרייפנר 054-587-68-84

מזכירה וגזברית המועדון:

טלי יהודה, 052-384-21-09


מקדם גזע קוקר ספניאל אמריקאי:

שי גרייפנר 054-587-68-84
מקדמת גזע ספרינגר ספניאל, קוקר ספניאל אנגלי, כלבי מים:

טלי יהודה, 052-384-21-09


ועדת ביקורת:

עו"ד אלעד בראונר, 054-473-65-46


גזעי המועדון:
קוקר ספניאל אמריקאי
קוקר ספניאל אנגלי
ספרינגר ספניאל אנגלי
וולש ספרינגר ספניאל
לגוטו רומניולו
כלב מים ספרדי
כלב מים פורטוגזי


אתר המועדון

www.israel-spaniel-club.org.il
כתובת אימייל המועדון

spaniel.israel@gmail.com