החוג הישראלי לכלבי רוח

יו"ר החוג

רעות דישבק

0507799226, reut.rainbow@gmail.com

מזכירת חוג וגזברית

שיין קלי

0542428149, joyful.salukis@gmail.com


מקדמת גזע סאלוקי ו-אפגני

יוליה ווזיליקין

0544577134,  vozulka@gmail.com

מקדמת גזע וויפט

ציפורת כרמל

0528979286, carmitgreatdane@gmail.com

מקדמת גזע בורזוי  ו- וולפהונד אירי

קסניה גאלנצאן

0546449995, kseniagal@gmail.com

מקדם גזע גרייהאונד איטלקי

נדב לוי

0547915457 Nadavlevy025@gmail.com

מקדמת גזע גרייהאונד

רעות דישבק

0507799226, reut.rainbow@gmail.com

מקדם גזע אזאואק

דר' צחי נבו

054-2075005 zachinvo@gmail.com


חברת ועד

וויקטוריה וקסר-גולדנר, טל 050-2504291


ועדת ביקורת

אריק שורץ

0522442502  arie@sa-lawyers.co.il


אתר החוג

www.sighthounds.co.il

כתובת מייל של החוג

sighthoundsclub@gmail.com