החוג הישראלי לשנאוצר

החוג נוסד בשנת 1967

יו"ר ומזכירה

אלה כדורי 054-2222335
גזברית

גלית סרוסי   052-2707477
מקדמת גזע  –

אילנה משבסקי 052-2568356
אחראית תערוכות

אינה בלייבס 052-8610625


מייל החוגש

schnauzerisrael@gmail.com


חברי ועד
יבגני ויגדרגאוז 052-7499539
קטרינה גילוס  052-3794843


ועדת ביקורת
ולדימיר פישמן  050-5064512  
סטלה  קרבצבסקי  054-4725038