top of page

המועדון הישראלי לרודז'יאן רידג'בק

המועדון הישראלי לרודזיאן רידג'בק הינו עמותה רשומה שמטרתה לפעול לרווחת כלבי הרידג'בק הרודזי ולקידום הגזע בישראל.

המועדון הוקם בשנת 1994 הוקם המועדון הישראלי לרודזיאן רידג'בק ומאז הוא מועדון גזע עצמאי ופעיל. המועדון הישראלי לרודזיאן רידג'בק הינו אחד המועדונים הבודדים בישראל המוקדשים לגזע בודד ולא לקבוצת גזעים, וזאת בין היתר בשל ייחודו של הגזע.


פעילויות המועדון


תערוכות – המועדון עורך מדי שנה לפחות שלוש  תערוכות מיוחדות לגזע הרידג'בק. החשובה שבהן היא תערוכת אליפות המועדון הנערכת אחת לשנה. בדרך כלל תערוכה זו נשפטת על ידי שופט ותיק, המגיע מחו"ל, שהוא גם מגדל של הגזע. הכלב המנצח בתערוכה זו זוכה בתואר "אלוף המועדון" לאותה שנה. זהו תואר של המועדון, שאינו נרשם בספר הגידול.

בנוסף משתתף המועדון מדי שנה בתערוכת כלבי הצייד, הנערכת בכל שנה בחנוכה בהשתתפות כל גזעי כלבי הצייד. זאת בנוסף לתערוכות הכלבים הבינלאומיות שעורכת ההתאחדות.


טיולים ופעילויות נוספות – אחד המאפיינים של המועדון הינו הטיולים המשותפים. המועדון עורך מדי שנה טיולים ופיקניקים בחיק הטבע, הטיולים נערכים בעונות הסתיו, החורף והאביב.


בנוסף עורך המועדון בהתאם לצורך, מפגשי גורים הכוללים הרצאה של וטרינר ושל מאלף, קבוצות אילוף, קבוצות הכנה לתערוכה וכן, לפחות אחת לשנה, הרצאה כללית.


חברי הועד

אורית נבו – יו"ר ומקדמת גזע

052-4350351 08-9217036 orit@rich-rach.info

ליאת יובל פלג – מזכירה

08-6725269, 052-8907060 zeusr97@gmail.com

קארין ברזין – גזברית

052-2502385 berezinc@gmail.com

אחראי ארועים:

סהר גייר 054-2395251


חברות ועדת גידול - ריטה קליינר, שלי סליטרניק


חברי ועד – אולג גולוברודסקי, עומר רסנר, אילנה הויכמן, לינה ילין


מבקרת המועדון:

ענת סתיו anat.stave@gmail.com


כתובת המועדון:

רגבים 12 ב' לוד 7145315

bottom of page