top of page

המועדון הישראלי לכלבי רטריבר

אודות המועדון: 

המועדון לרטריברים )חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות( הינה עמותה רשומה המאגדת בתוכה את גזעי הרטריבר בארץ: גולדן רטריבר, לברדור רטריבר, רטריבר חלק שיער ונובה סקוטיה דאק טולניג רטריבר. 


מטרות המועדון הינן לפתח ולטפח את גזעי הרטריבר בארץ, להעניק מידע הקשור לגזעי המועדון, לסייע לבעלי כלבים חדשים, ליזום ולארגן פעילויות כלבניות וחברתיות לחברי המועדון. 


ועד המועדון, הפעילים והמבקר, נבחרים אחת לשנתיים ע"י האסיפה הכללית של המועדון. כל בעלי התפקידים במועדון פעילים בהתנדבות. 


פעילויות המועדון: 


תערוכות כלבים: המועדון מקיים 5-4 תערוכות בשנה. חלק מהן נשפטות ע"י שופטים ישראליים. פעם עד פעמיים בשנה מוזמנים לשפוט שופטים בינלאומיים מחו"ל. חברי המועדון מוזמנים גם להשתתף בתערוכות הכלבים הבינלאומיות שמארגנת ההתאחדות הישראלית לכלבנות. 


פיקניקים / ימי משפחה: אירוע משפחתי – כלבני בו נפגשים חברי המועדון וכלביהם ליום של כיף: משחקים, הדרכה בהצגת כלבים אילוף ואם מתארגן גם ארוחה משותפת. 


ימי גורים: כ-3 פעמים בשנה מארגן המועדון מפגש לגורים ולבעליהם ובו הסברים מבלע מקצוע על הטיפול הנכון בכלב. 


טיולים: כ- 3 פעמים בשנה מוזמנים חברי המועדון להשתתף בטיולים משפחתיים וכלביים ברחבי הארץ. 


חלק מהפעילויות הנ"ל ניתנות, לחברי המועדון, בתשלום סמלי לכיסוי עלותם. כל פעילויות המועדון מתבססות על עבודת התנדבות של החברים. 


למידע נוסף על הפעילויות ניתן לקרוא באתר המועדון www.i-r-c.org 


כיצד מצטרפים: 

המועדון לרטריברים הינה עמותה רשומה ועל מנת להיות חבר/ה בעמותה יש לשלם דמי חבר שנתיים . מחיר החברות הינו 250 ש"ח לשנה. 


החברות במועדון מקנה לחברים גם %50 הנחה על תעריפי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (רישום לתערוכות, הוצאת תעודות, פענוח תצלומי אגן תערוכות וכו'). 


•ניתן לשלם חברות בכרטיס אשראי באתר ההתאחדות לכלבנות 

•ניתן לשלם חברות גם בכל אחד מאירועי המועדון השונים (התשלום באירועים במזומן או צ'ק מזומן בלבד). 

•ניתן לשלם גם ע״י משלוח המחאה לפקודת ״המועדון הישראלי לכלבי רטריבר״ לת.ד 2502 מעברות 4023000. 


בעלי תפקידים: 
יו"ר המועדון וחבר ועד: שרון רגב 
kennel.sandyville@gmail.com 054-2620581
מזכירה וחברת ועד: אנסטסיה בחטין
isrretclub@gmail.com 052-6400994
גזבר וחבר ועד: אורי בר 
uribar2@gmail.com 054-4999599
אחראי תערוכות: יוחאי ברק ליפק 
barakyochai@gmail.com 054-4745613
חברי ועד נוספים:
גלי סוקולובסקי
gally.sok@gmail.com 054-7909903
רן זמיר
ranzamir@gmail.com 054-4225522
יעל לוין
yaelevin513@gmail.com 052-8157272

יניב אוסםמקדמי גזעים: 
מקדם גזע גולדן רטריבר: שרון רגב
kennel.sandyville@gmail.com 054-2620581
מקדמת גזע לברדור רטריבר ו- רטריבר חלק שיער: גלי סוקולובסקי
gally.sok@gmail.com 054-7909903
מקדמת גזע נובוסקוטיה דאק טולינג רטריבר:

ועדת ביקורת: 
יו"ר הועדה: עו"ד עמיר לוי 
amirlevyadv@gmail.com
חבר הועדה: שי אשכנזי 
kerenash2@gmail.com


כתובת המועדון: ת.ד 2502 מעברות 4023000 

כתובת הדואר האלקטרוני: isrretclub@gmail.com www.i-r-c.org המועדון אתר כתובת פייסבוק: " המועדון הישראלי לכלבי רטריבר"

bottom of page