המועדון הישראלי לפודל

יו"ר ומורשת חתימה

טניה ליבקינד 054-5461935

tanialibkind@hotmail.com

גזברית ומורשת חתימה

לובוב אילש lyubailyash@gmail.com

חברי ועד נוספים:

ליהיא פקר leehy@netvision.net.il

זויה מורבצ'ק  muravey0@gmail.com

דרור דגן Yifatdror@gmail.com

מקדמת הגזע:

ליהיא פקר leehy@netvision.net.il

ועדת גידול חריגים:

ליהיא פקר, איריס פז, זויה מורבצ'ק

וועדת ביקורת:

עו"ד יונתן ליבני, ד"ר מירי אברמסון, עו"ד רויטל גרבר

אתר המועדון

http://www.israelpoodleclub.com