top of page

החוג הישראלי להאונדס

אודות החוג:

החוג הישראלי להאונדס )חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות( הינו עמותה רשומה המאגדת בתוכה את גזעי קבוצה 6 )האונדס( בישראל. החוג הוקם בשנת 1972 ע"י חגי פיכמן ז"ל מגזע הביגל, אינה הכרמל ז"ל מגזע הדקל ומר צביקה קופפרברג מגזע הבאסט. 

מטרות החוג הינן לאגד את בעלי וחובבי הכלבים מגזע ההאונדס, לעודד ולטפח את גידולם של הכלבים מגזעי ההאונדס וליזום פעילויות לגזעים.

ועד החוג, הפעילים והמבקר נבחרים אחת לארבע שנים ע"י האסיפה הכללית של החוג. כל בעלי התפקידים בחוג פעילים בהתנדבות.


פעילות החוג:

תערוכות כלבים: החוג מקיים 3-4 תערוכות בשנה, חלק מהן נשפטות ע"י שופטים ישראליים וחלק ע"י שופטים בינלאומיים מחו"ל. 

חברי החוג מוזמנים גם להשתתף בתערוכות הכלבים הבינלאומיות שמארגנת ההתאחדות הישראלית לכלבנות. 

פיקניקים / ימי משפחה: אירוע משפחתי – כלבני בו נפגשים חברי החוג וכלביהם ליום של כיף: משחקים, הדרכה בהצגת כלבים אילוף ואם מתארגן גם ארוחה משותפת.


ימי גורים: פעם-פעמיים בשנה מארגן החוג מפגש לגורים ולבעליהם ובו הסברים מבעלי מקצוע על הטיפול הנכון בכלב.

טיולים: פעם-פעמיים בשנה מוזמנים חברי החוג להשתתף בטיולים משפחתיים וכלביים ברחבי הארץ. 

הרצאות: מעת לעת מארגן החוג הרצאה מקצועית בנושאים שונים.


*** חלק מהפעילויות הנ"ל ניתנות לחברי החוג בתשלום סמלי, לכיסוי עלותם בלבד. כל פעילויות החוג מתבססות על עבודת התנדבות של החברים.


כיצד מצטרפים:

החוג הישראלי להאונדס הינו עמותה רשומה ועל מנת להיות חבר בעמותה יש לשלם דמי חבר שנתיים. מחיר החברות הינו  220 ש"ח לשנה.


החברות בחוג מקנה לחברים גם 50% הנחה על תעריפי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (רישום לתערוכות, הוצאת תעודות, פטור מאגרת כלבת וכו').


ניתן לשלם חברות בכרטיס אשראי באתר ההתאחדות.


חברי הועד:


יו"ר החוג וחברת ועד: טלי קרוטמן

052-3650506 jerico.star@gmail.com


סגן יו"ר וחברת ועד: אלה דוחובני

050-7503446 alush90@gmail.com


מזכיר החוג וחבר ועד: שרון רגב

houndclub@gmail.com


גזבר החוג וחבר ועד: אורי חיון


חברי ועד נוספים:
זאב קרוטמן


ועד התערוכות של החוג:

טלי קרוטמן, אלה דוחובני


מקדמי גזעים:


מקדמת גזע ביגל: אלה דוחובני
050-7503446 alush90@gmail.com

מקדמת גזע באסט האונד: סבטלנה זוהר
052-3818998, morales@zahav.net.il


מקדם גזע דלמטי, פטיט באסט גריפון ואנדין, בלאדהאונד ופורצלן: זאב קרוטמן
052-3325229 zeevkrotmal66@gmail.com


מבקר החוג: עו"ד זוהר ארבל


bottom of page