top of page

החוג הישראלי לכלבי רועים

עמותה החברה בהתאחדות הישראלית לכלבנות המאגדת בתוכה כמה גזעי כלבי רועים ומטרתה לקדם את גידול הגזעים הללו, לסייע ברישום תעודות, לספק פעילויות לחברים ולתת מידע אודות הגזעים. כל הגזעים המאוגדים בחוג הישראלי לכלבי רועים משתייכים לקבוצה מס' 1 על פי הסיווג של ההתאחדות הבינלאומית לכלבנות FCI.

לצורך קידום הגידול ומתן מידע על הגזעים, ישנו לכל גזע וגזע "רכז גידול". זהו אדם בעל השכלה וניסיון כלבני, שעוזר ב"שידוכים" לכלבים, מרכז נתונים שונים המסייעים בטיפוח הגזע, מספק מידע על המלטות וגורים.

החוג מקיים כמה תערוכות צורה בשנה. בתערוכות נבחנים הכלבים המשתתפים מבחינת נתונים גופניים האמורים לאפיין את הגזע. את התערוכות שופטים אנשים מהארץ ומחו"ל, שופטים בעלי ידע והיכרות מעמיקים עם הגזעים, שיודעים לומר עד כמה הכלבים שלפניהם תואמים את "האידיאל" של הגזע. בעזרת דוחות השיפוט מהתערוכות אנו יודעים מהם המעלות והחסרונות של כל כלב ויכולים לעשות שידוכים טובים יותר, שיולידו גורים באיכות גבוהה.

בנוסף לתערוכות, מקיים החוג פיקניקים, טיולים והרצאות – פעילויות חברתיות המדגישות את האווירה הנעימה השוררת בקרב חברי החוג.


אתר החוג:  www.herding.club


יו"ר: אופיר פז

052-5611745 noa-ofir@mh.org.il

סגן יו"ר : אבי קונסטנטיני

avi.kosta@gmail.com

גזבר ו(ממלא מקום) מזכיר: אלון שנפר

alon.home.mail@gmail.com


חברי ועד:
אינה סימקין

מירנה שיבולת
מרלין לאופר
גלי סוקולובסקי


ועדת ביקורת:
יו"ר הוועדה

דנה הראל קונסטנטיני

חברי ועדה

יעל ברנד


מקדמי גזעים:

קולי – (יש לפנות לוועד המועדון)

שלטי – אסף מורן

נייד 052-3336309 מייל  asafmoran1@gmail.com

כלב צאן אנגלי, בריארד – נדב רבינוביץ

נייד 050-2911105 מייל nadav1310790@gmail.com

כלב רועים דרום רוסי – אולגה נובק

נייד 054-5201857 מייל aglo02ster@gmail.com

רועה אוסטרלי – ניב צדיק

נייד 050-2027757 מייל zadikniv@gmail.com

וולש קורגי קרדיגן – ריטה קליינר

נייד 054-4255137 מייל rita.klejner@yandex.ru
שוויצרי לבן – אבי קוסטה

נייד 054-4473737 מייל  avi.kosta@gmail.com
וולש קורגי פמברוק – גלי סוקולובסקי

נייד 054-7909903 מייל gally.sok@gmail.com

בורדר קולי, בקר אוסטרלי, יתר הגזעים - אופיר פז

נייד 052-5611745 מייל noa-ofir@mh.org.il

bottom of page