top of page

החוג הישראלי לכלבי רועים


עמותה החברה בהתאחדות הישראלית לכלבנות המאגדת בתוכה כמה גזעי כלבי רועים ומטרתה לקדם את גידול הגזעים הללו, לסייע ברישום תעודות, לספק פעילויות לחברים ולתת מידע אודות הגזעים. כל הגזעים המאוגדים בחוג הישראלי לכלבי רועים משתייכים לקבוצה מס' 1 על פי הסיווג של ההתאחדות הבינלאומית לכלבנות FCI.

לצורך קידום הגידול ומתן מידע על הגזעים, ישנו לכל גזע וגזע "רכז גידול". זהו אדם בעל השכלה וניסיון כלבני, שעוזר ב"שידוכים" לכלבים, מרכז נתונים שונים המסייעים בטיפוח הגזע, מספק מידע על המלטות וגורים.

החוג מקיים כמה תערוכות צורה בשנה. בתערוכות נבחנים הכלבים המשתתפים מבחינת נתונים גופניים האמורים לאפיין את הגזע. את התערוכות שופטים אנשים מהארץ ומחו"ל, שופטים בעלי ידע והיכרות מעמיקים עם הגזעים, שיודעים לומר עד כמה הכלבים שלפניהם תואמים את "האידיאל" של הגזע. בעזרת דוחות השיפוט מהתערוכות אנו יודעים מהם המעלות והחסרונות של כל כלב ויכולים לעשות שידוכים טובים יותר, שיולידו גורים באיכות גבוהה.

בנוסף לתערוכות, מקיים החוג פיקניקים, טיולים והרצאות – פעילויות חברתיות המדגישות את האווירה הנעימה השוררת בקרב חברי החוג.


אתר החוג:  www.herding.club

noa-ofir@mh.org.ilיו"ר החוג - אופיר פז, נייד 052-5611745 מייל

avi.kosta@gmail.comסגן יו"ר החוג - אבי קונסטנטיני, נייד 054-4473737 מייל

home.mail@gmail.comמזכיר החוג (ממלא מקום) - אלון שנפר, נייד 050-4538933 מייל

home.mail@gmail.comגזבר החוג - אלון שנפר, נייד 050-4538933 מייל

חבר ועד החוג - יוסי גיא, נייד 054-8046430

חברת ועד החוג - אינה סימקין, נייד 054-6306999

חברת ועד החוג - גלי סוקולובסקי נייד 054-7909903

nadav1310790@gmail.comחבר ועדת ביקורת - נדב רבינוביץ, נייד 050-2911105, מייל

amit@lubinco.co.ilחבר ועדת ביקורת - עמית הראל, נייד 052-8407323, מייל

home.mail@gmail.com מקדם גזע קולי (ממלא מקום) - אלון שנפר, נייד 050-4538933, מייל

asafmoran1@gmail.comמקדם גזע שלטי - אסף מורן, נייד 052-3336309, מייל

מקדם גזע כלב צאן אנגלי, בריארד - נדב רבינוביץ, נייד 0502911105, מייל nadav1310790@gmail.com

aglo02ster@gmail.comמקדמת גזע כלב רועים דרום רוסי, אולגה נובק, נייד 054-5201857, מייל

zadikniv@gmail.comמקדם גזע רועה אוסטרלי, ניב צדיק, נייד 050-2027757, מייל

מקדם גזע רועה אמריקאי מיניאטורי (ממלא מקום), zadikniv@gmail.comניב צדיק, נייד 050-2027757, מייל

rita.klejner@yandex.ruמקדמת גזע וולש קורגי קרדיגן, ריטה קליינר, נייד 054-4255137, מייל

gally.sok@gmail.comמקדמת גזע וולש קורגי פמברוק, גלי סוקולובסקי, נייד 054-7909903, מייל

avi.kosta@gmail.comמקדם גזע שוויצרי לבן, אבי קונסטנטיני, נייד 054-4473737, מייל

giladsen63@gmail.comמקדם גזע כלב בקר אוסטרלי, גלעד סנדלר, נייד 054-211-520, מייל

noa-ofir@mh.org.ilמקדם גזע בורדר קולי ויתר הגזעים, אופיר פז, נייד 052-5611745, מייל

bottom of page