החוג הישראלי לכלב רועים גרמני

יו"ר – זאב קויפמן

050-5302366 n@audion.co.il
סגן יו"ר – אלכס פופוב

054-5347018 alkorstar@mail.ru
גזבר – פלד נבות

050-5215436  navot.peled@gizmoxts.com
מזכירה – ענת חודייב

050-7784480 anamit55@gmail.com

מקדם גזע – זוהר עוזר

052-3870213 zrozer@012.net.il


חברי ועד:

ערן קריאף

0545555895 eran@kle.co.il
אורי אקיאן

0502077717  oriakian@walla.com


יו"ר ועדת ביקורת – זוהר ארבל

0538788878 zohar55a@gmail.com
חבר ועדת ביקורת – שלמו אבו

0543485822 shlomoabuofra@walla.com


כתובת החוג:  ת.ד. 1362, כוכב יאיר

אתר המועדון: www.gsd.co.il