top of page

המועדון הישראלי לכלבי דקל

המועדון הינו עמותה רשומה, חברה בהתאחדות הישראלית לכלבנות ומאגדת בתוכה את תשעת הוריאנטים של הגזע (מהארנבי הקטנטן ועד לסטנדרטי ה״ענק שבענקים״).


מטרות המועדון הינן:

*הכרה וקידום הגזע, טיפוח כלבים איכותיים מאוזנים בגופם ובנפשם

*פעילות הסברתית

*מבחני עבודה (מעל ומתחת לקרקע)

*סיוע לבעלי כלבים חדשים ומתעניינים בגזע

*מפגשים כלבנים וחברתיים לחברי המועדון


יו״ר - אופיר פז 052-5611745 (מנהל תערוכות)

סגנית יו"ר - שרהל'ה אפרתי 0586666932

גזברית - אורלי ניב 054-7378649 (אחראית מחשוב)

חבר ועד - יגאל פרדו 050-5500270

חברת ועד - עדי פיק 054-7825224

חברת ועד - טניה בוזגן 054-6243737

חברת ועד - רעות אריאלי יפה 054-5876786


יו״ר ועדת ביקורת - אירנה בן דור 054-4810279

ועדת ביקורת - מיכאל קופייגורודסקי 050-8773553


רכזי גזע:

דקל קצר שיער על שלושת הגדלים - טניה בוזגן 054-6243737

דקל ארוך שיער על שלושת הגדלים - אופיר פז 052-5611745

דקל שיער זיפי על שלושת הגדלים - איתן הנדל 054-4227745


מייל המועדון: il.dachshund.club@gmail.com

עמוד הפייסבוק: המועדון הישראלי לכלבי דקל

bottom of page