top of page

המועדון הישראלי לכלבי דקל

המועדון הינו עמותה רשומה, חברה בהתאחדות הישראלית לכלבנות ומאגדת בתוכה את תשעת הוריאנטים של הגזע (מהארנבי הקטנטן ועד לסטנדרטי ה״ענק שבענקים״).


מטרות המועדון הינן:

*הכרה וקידום הגזע, טיפוח כלבים איכותיים מאוזנים בגופם ובנפשם

*פעילות הסברתית

*מבחני עבודה (מעל ומתחת לקרקע)

*סיוע לבעלי כלבים חדשים ומתעניינים בגזע

*מפגשים כלבנים וחברתיים לחברי המועדון


יו״ר - אופיר פז 052-5611745

מזכירה - רעות אריאלי יפה 054-5876786

גזברית - אורלי ניב 054-7378649

חברת ועד - טניה בוזגן 054-6243737

חבר ועד - יגאל פרדו 050-5500270


יו״ר ועדת ביקורת - אירנה בן דור 054-4810279

ועדת ביקורת - מיכאל קופייגורודסקי 050-8773553


רכזי גזע:

דקל קצר שיער על שלושת הגדלים - טניה בוזגן 054-6243737

דקל ארוך שיער על שלושת הגדלים - אופיר פז 052-5611745

דקל שיער זיפי על שלושת הגדלים - איתן הנדל 054-4227745


מייל המועדון: il.dachshund.club@gmail.com

עמוד הפייסבוק: המועדון הישראלי לכלבי דקל

bottom of page