top of page

המועדון הישראלי לכלבי בוקסר

המועדון הישראלי לכלבי בוקסר (ע.ר.) נוסד ב- 1971 ע"י מר דב אמיר ז"ל

חברי ועד המועדון פועלים בהתנדבות ועומדים לרשותכם בכל פניה:

יו"ר:

עמי בובילסקי,  050-5349195 ,  09-9550740 מייל: amibuv@walla.com

מקדמת הגזע:

קיטי גילוס, 052-3794843
מזכירת המועדון:

ערער איילה,  052-6590220
גזבר:

איל ארוך,  052-2641401

חברי ועד:
דוריס קרונהאוז,  050-2128722
חן בלומברג ,  050-6676789

ועדת ביקורת:
יו"ר ועדה: נדב פרידמן, 050-3647562
חבר ועדה: קובי אריאל, 052-5506772

bottom of page