המועדון הישראלי לספניאל

יו"ר המועדון וחבר ועד

מריוס וולף, 054-421-97-91  

מזכירת המועדון וחברת ועד

דר' יהודית וולף, 054-655-66-10 

גזברית המועדון וחברת ועד

ליליאנה גוטמן, 054-478-81-41

מקדם גזע קוקר ספניאל אמריקאי וחבר ועד:

שי גרייפנר 054-587-68-84
מקדמת גזע קוקר ספניאל אנגלי, כלבי מים וחברת ועד:

דר' יהודית וולף, 054-655-66-10
מקדמת גזע ספרינגר ספניאל וחברת ועד:

טלי יהודה, 052-384-21-09

חברת ועד

ג'יאנה לוין, 050-449-00-69
חברת ועד:

עידית רייכנר,054-212-28-42  

ועדת ביקורת:

עו"ד אלעד בראונר, 054-473-65-46

גזעי המועדון:
קוקר ספניאל אמריקאי
קוקר ספניאל אנגלי
ספרינגר ספניאל אנגלי
וולש ספרינגר ספניאל
לגוטו רומניולו
כלב מים ספרדי
כלב מים פורטוגזי

אתר המועדון 

www.israel-spaniel-club.org.il 
כתובת אימייל המועדון

spaniel_il@hotmail.com

  • Facebook

©2020 by ההתאחדות הישראלית לכלבנות. Proudly created with Wix.com