top of page

דיווח המלטות

כידוע אנחנו נמצאים במעבר למערכת ניהול חדשה לספר הגידול. עד לאחרונה דיווח ההמלטות נעשה במערכת "הישנה". עם זאת, לאור תלונות על תקלות רבות החלטנו לרענן את דיווח ההמלטה לתקופה הקרובה.


להלן אופן דיווח ההמלטה:


בעל המלטה יעביר למזכירות ההתאחדות (פיזית או במייל -> Hamlata@ikc.org.il) את המסמכים הבאים:

  1. טופס ההמלטה הכחול (מקור או העתק מצולם/סרוק באיכות ראויה) החתום ע"י כל בעלי התפקידים הרלוונטיים והמכיל את כל פרטי הכלבים ובעליהם בכתב יד קריא, ובמידת הרלוונטיות גם טופס ביקורת שגר. שימו לב! לא נדרש דיווח מקוון! למניעת שגיאות - לשולחים במייל מומלץ לכתוב בגוף המייל (או לצרף קובץ טבלה) עם פרטי הכלבים ובעליהם. טפסים שלא יכילו בפרטי בעלי הגורים - שם מלא, טלפון וכתובת מייל - יוחזרו לעדכון.

  2. אישור תשלום בגין ההמלטה בטופס התשלום יש למלא בכמות את מס' הגורים בהמלטה. בשדה מטה "מספר הסגי"ר של הכלב" יש למלא את מס' הסגי"ר של האמא.

תודה על שיתוף הפעולה!

bottom of page