top of page

פעילות המשרד - חגי תשרי

לידיעתכם, להלן התאריכים בהם משרדי ההתאחדות יהיו סגורים:ראש השנה - 06-08/09/2021 (ימים ב' עד ד')


יום כיפור - 15-16/09/2021 (יום ד' ו- ה')


סוכות (כולל חוה"מ) - 20-28/09/2021 (יום ב' עד יום ג' בשבוע לאחר מכן)נחזור לפעילות רגילה מיום רביעי 29/09/2021.בברכת חג שמח ושנה טובה,

ההתאחדות הישראלית לכלבנות

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page