top of page

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ההתאחדות הישראלית לכלבנות מרכינה ראשה ומתייחדת עם זכר 6 מיליון הנספים

ההתאחדות הישראלית לכלבנות מרכינה ראשה ומתייחדת עם זכר שישה מיליון הנספים בשואה.


אתמול, בתום בחינת הביניים לקורס המדרשה הבסיסית, עזבו את אולמות הלימוד כשמונים תלמידי המדרשה עם נרות זיכרון עליהם שמות הנספים, על מנת להדליק הערב כחלק מפרויקט ההנצחה "שם ונר" ובשיתוף עם מכללת אור יהודה.


במלוא 80 שנה לראשית ההשמדה ההמונית, אנו זוכרים.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page