סדר יום – אסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין – 06/07/22 (סופי)

בתאריך 06/07/2022 - יום רביעי בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים לאסיפה כללית מן המניין במשרדי ההתאחדות - המסגר 6 אור יהודה, קומה א'.

סדר היום הסופי נשלח במייל לבעלי התפקידים (21 יום לפני האסיפה כפי שמורה התקנון).


להלן הנושאים לסדר היום האסיפה הכללית מן המניין:

  • דוחות מפי יו"ר ההתאחדות, יו"ר הוועדות, מנהלת ספר הגידול, יו"ר ח"ש ומזכירות ביה"ד.

  • אישור דוח כספי לשנת 2021.

  • אישור שכר רו"ח.

להלן הנושאים לסדר היום האסיפה הכללית שלא מן המניין:

(1) קבלת חבר – המועדון הישראלי ללאונברגר

לאונברגר - בקשה להתקבל כחבר
.pdf
Download PDF • 82KB

(2) שינוי נוהל תערוכות (הנהלת ההתאחדות וועדת תערוכות) (כל פרק עולה כהצעה נפרדת) (מצ"ב הנוהל עם השינויים על גביו + קובץ הסבר על השינויים בכל פרק)


‏‏‏‏IKC Nohal Taaruhot v09062021 XXX
.pdf
Download PDF • 772KB
הסבר לשינוי נוהל תערוכות 06-07-22
.pdf
Download PDF • 100KB


כל חוג/מועדון מיוצג ע"י אדם אחד בלבד, אם אין באפשרות היו"ר להגיע, הנציג מתבקש להגיע עם ייפוי כוח מתאים. עבור חבר וועד – ייפוי כוח מיו"ר המועדון/חוג המסמיך את הנציג להצביע בשם המועדון/חוג. עבור כל אדם אחר יידרש ייפוי המציין את תאריך אסיפת הוועד שבה הוחלט על מיופה הכוח וכיצד עליו להצביע בכל אחת מההצבעות בסדר היום.


לנוחיותכם, מצ"ב טופס ייפוי כוח.