סדר יום – אסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין – 09/06/21 (לא סופי)

בתאריך 09/06/2021 בשעה 19:30 נתכנס בעלי התפקידים באולם ההתאחדות - רח' המסגר 6 אור יהודה - לאסיפה כללית מן המניין ושלא מן המניין.


שימו לב! ניתן להגיש הצעות ומועמדים עד לתאריך 20/05/21 בשעה 14:00 למשרדי ההתאחדות

פוסט זה יתעדכן בהתאם להצעות והמועמדים שיוגשו עד למועד זה.

סדר יום סופי ישלח למוזמנים 21 יום לפני מועד האסיפה [כפי שמורה התקנון]


להלן הנושאים על סדר היום:


אסיפה כללית מן המניין:

  • דו"חות מפי יו"ר ההתאחדות , יו"ר הוועדות , מנהל ספר הגידול , יו"ר ח"ש ומזכירות ביה"ד

  • אישור דוח כספי לשנת 2020

  • אישור שכר רו"ח

אסיפה כללית שלא מן המניין:


1. אישור בחירת מר איתן הנדל לתפקיד יו"ר הנהלת חבר השופטים 2. עדכון נוהל תערוכות – חתימת שופט על דוחות (הנהלת ההתאחדות) מעודכנת

הצעת שינוי נוהל תערוכות, דוחות שיפוט וחת
.
• 245KB

3. בחירת דיין לביה"ד (לאור התפטרות אחד מדייני ביה"ד)


מועמד - עוה"ד רון זהבי

מועמדת - עוה"ד שרית טובבין

מועמד ביהד רון זהבי
.pdf
PDF • 108KB
מועמדת ביהד שרית טובבין
.pdf
PDF • 92KB

4. הצעה לשינוי נוהל תערוכות - שיפוט זירה מרכזית עפ"י קבוצות ה FCI (המועדון להאונדס)


הצעה לשינוי נוהל תערוכות - החוג להאונדס
• 285KB