top of page

משנת 2025 לא ניתן יהיה להשתתף באירועים עם כלבים קצוצי זנב/אוזניים

לחברים שלום,


ה FCI הוציא תזכורת כי החל מ 1.1.2025 ובאופן גורף ועולמי, לא ניתן יהיה להציג בזירה ולהשתתף באירועים בהם יש שימוש בתקן הגזע (תערוכה), כלבים בעלי אוזניים ו/או זנב קצוצים וזאת גם אם לא נכתב ע"כ דבר בתקן הגזע.


רשימת הגזעים הרלוונטית, נכון ליום התזכורת, היא: דוברמן, שנאוצר, רוטויילר, בוקסר, פינצ'ר, מסטינו, דני ענק, קנה קורסו.


בעלי הכלבים, מגדלים, מועדונים, רגולטורים, שופטים. מתבקשים להיערך בהתאם מתוך מחשבה תואמת לעתיד.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page