top of page

מה"ג רבעון ד' - ועדת גידול מדעית - עדכון מיקום

מה"ג ועדת הגידול המדעית רבעון ד' יערך:

מועד: יום שישי 16 דצמבר 2022.

מיקום: מושב מגשימים, הערבה 18 בחניה.

שעות: 11:00 (אין חלוקת זמנים כי השיפוטים יערכו בארבע זירות נפרדות).

שופטים: מר דורון ראכלין, מר איתן הנדל, מר יוחאי ברק, מר שמשון ברגר, מר יוסי רוטשילד.


למה"ג נרשמו 38 כלבים לשיפוט במעמד שופט 1, ועוד 4 כלבים במעמד 3 שופטים סה"כ 42 כלבים.


בעלי כלבים נדרשים להגיע עם כלב/ה אשר רשומים למה"ג, עם בדיקת ברוצלה בתוקף וחיסון כלבת בתוקף (כל הכלבים נבדקו עי' הוועדה במאגר מרכז השבבים וכלב שהופיע ללא חיסון בעליו נדרשו לפנות לוטרינר לבירור ווכן להמציא רישיון לאחזקת כלב + פנקס חיסונים כולל צילום עמוד 1 עם מס' שבב לאימות).


בכניסה למקום תהיה בדיקה של רופא וטרינר.


בברכה,

ועדת גידול מדעית

留言


留言功能已關閉。
bottom of page