top of page

הנפקת תעודת מנצח כרמל

לאור הבקשות המרובות להפקת תעודת מנצח כרמל צעיר, מנצח כרמל (למקבלי cacib), ומנצח כרמל קשיש.


🌻 ניתן לבצע הזמנה ע"י הרשמה בלינק הבא ולשם באמצעות הלינק הזה - 25 ש"ח


🌻 לתשומת ליבכם ניתן להירשם להזמנת תעודה עד ה- 21.12.22 לאחר מועד זה תיסגר ההרשמה לקבלת תעודה.

שימו לב, התעודה מיועדת לכלבים שהשתתפו בבינלאומית וקיבלו תואר מנצח כרמל בלבד (ניתן לבדוק באזור האישי אם הכלב קיבל תארי JCrmlW22, CrmlW22, VCrmlW22).

לא יבוצע החזר עבור תשלום לכלבים שאינם זכאים לתואר.


🌻 לנוחותכם ניתן לקבל העתק דיגיטלי ולא מודפס, יש לסמן בטופס הבקשה. תעודות מודפסות יש להגיע לאסוף מההתאחדות.


🌻 בעלי כלבים שכבר שילמו ביום התערוכה ולא קיבלו את התעודה יש לסמן בהתאמה בטופס ותבוצע בדיקה לאיתור התשלום מיום התערוכה.


👈 לתשומת ליבכם, תעודה שלא ישולם עבורה, לא תופק.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page