top of page

הנחיות ליציאה מהסגר השלישי (09/02/21)

להלן ההנחיות ליציאה מהסגר עד שיתפרסמו עדכונים חדשים.

למען הסר ספק, כל אירוע שיתקיים יבוצע על פי התקנות וההנחיות ביום ביצועו.


המשרד יפעל במתכונת ללא קבלת קהל. מענה טלפוני רגיל.

אפשר יהיה לבקש להשאיר מסמכים מחוץ למשרד.


נכון להנחיות כרגע, לא ניתן יהיה לקיים אסיפות/ישיבות במשרדי ההתאחדות.

ניתן לקבל הרשאה בתיאום מראש וללא עלות לשימוש באפליקציית Zoom למפגש וירטואלי.

לפרטים נוספים צרו קשר עם מיטל (meital@ikc.org.il)


כל האירועים הכלבניים: תערוכות, תחרויות ספורט כלבני, מבחני עבודה, נוהג צעיר, מבחני התאמה לגידול (מה"ג) ומבחני הסמכה לשיפוט יתקיימו על פי התקנות וההנחיות התקפות ליום בו יתקיימו.


ביקורות שגר: חובה לבצע בקורת שגר ובהתאם לנוהל ותקנות והנהלים ביום ביצועו. יש להקפיד על כללי הריחוק, חיטוי וחבישת מסיכה.


בברכת בריאות איתנה, והמשך עשייה כלבנית.

تعليقات


تم إيقاف التعليق.
bottom of page