top of page

הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות משתתפת בצערה של יו״ר הנהלת ח"ש אתי גור במות בן זוגה שמואל דויטש

ההלוויה תתקיים מחר (טרם נקבעה השעה). ההלוויה והשבעה יתקיימו עפ"י תקנות הקורונה.

bottom of page