הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות משתתפת בצערה של יו״ר הנהלת ח"ש אתי גור במות בן זוגה שמואל דויטש

ההלוויה תתקיים מחר (טרם נקבעה השעה). ההלוויה והשבעה יתקיימו עפ"י תקנות הקורונה.