top of page

הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות משתתפת בצערה של דר' צפרא סיריק במות אימה שרה סיריק ז"ל

ההלוויה התקיימה ביום ד' האחרון ב 17:00 בבית העלמין במטולה. השבעה תערך בחיק המשפחה בלבד.

bottom of page