top of page

הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות מודיעה בצער על פטירתו של מריוס וולף ז"ל

מריוס ז"ל היה חלק מההתאחדות שנים רבות, מילא מגוון תפקידים בארגון. מריוס, מודים לך על המסירות, הנתינה, הנועם והאדיבות שניכרה בכל פועלך.


המשפחה מבקשת להימנע מניחומים.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page