top of page

הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות מודיעה בצער על פטירתו של דר' עמיחי גונן ז"ל


הלך מאיתנו אחד מוותיקי ופעילי הכלבנות בישראל.


דוקטור עמיחי גונן ז"ל.


את דרכו הכלבנית החל עמיחי בגזע כלב רועים גרמני ולאחר שנים עבר למועדון הישראלי לכלבי בוקסר ובכך הצטרף לדב אמיר מייסד המועדון


וביחד ניהלו את המועדון במסירות ובבקיעות רבה והשאירו חותמם בו עד עצם היום הזה.


הידע של עמיחי בכל הקשור לאנטומיה, תנועה אופי ומבנה הכלב הועבר על ידו במשך השנים לתלמידי המדרשה לכלבנות של אותם הימים.


עמיחי כיהן כיו"ר ועדת גידול מדעית ובנועם הליכותיו והבקיאות שלו בתחומים נרחבים תרם רבות למיסוד הכלבנות המיקצועית בארץ.


תחסר לנו מאד ואנו מוקירים זיכרך באהבה.תודה לאתי גור על דברי ההספד.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page