top of page

המועדונים החדשים - זכאות לשירותים ומעבר ממועדון למועדון

מספר הבהרות כלליות וספציפיות לקבלת שירותים מהמועדונים החדשים - המועדון הישראלי לכלבי הצלה במים (גזעי הניופאונדלנד ולנדסיר) והמועדון הישראלי לכלבי דקל.


ראשית, נבהיר כי כל בעל כלב הרשום באחד מהעמותות החברות בהתאחדות, זכאי לשירותים ממשרדי ההתאחדות - בהנפקת תעודות (המלטה, אלוף), אישור "טהור גזע", צילומי אגן/מרפקים ועוד. עם זאת, כל שירותי הגידול (קרי, מבחני התאמה לגידול, ביקורות שגר) ניתנים במועדון אליו משויך הגזע. כלומר, מועדון הגזע אחראי על ביצוע תערוכות לגזע אותו הוא מרכז ותפקיד מקדם הגזע - האחראי על ביצועי מה"ג וביקורות שגר - נמצא גם הוא באחריות המועדון שאליו משתייך הגזע. למי שאינו מעוניין להיות חבר במועדון הגזע (ו/או למועדון ישנה השגה כלפיו ו/או הוא מורחק מהמועדון), יוכל לקבל שירותי ספר הגידול (מה"ג, ביקורת שגר) באמצעות ועדת הגידול המציעה את השירותים במחירים גבוהים משמעותית.


מתוך כך, כל בעלי הדקל, הניופאונדלנד והלנסיר החברים כרגע במועדון להאונדס / סן ברנרד או כל מועדון אחר החבר בהתאחדות, מוזמנים להעביר את חברותם למועדון החדש המרכז את הגזע שלהם - המועדון הישראלי לדקלים או המועדון הישראלי לכלבי הצלה במים. עליהם לשלוח מייל (בחוזר) להתאחדות, לציין את בקשתכם ולכתב את המועדון שבו הם חברים כעת והמועדון אליו הם מעוניינים לעבור (המועדון לדקלים / המועדון לכלבי הצלה במים). במידה והמועדון החדש יאשר את בקשתם, חברותם תעבור למועדון החדש עד סיום תקופת חברותם.


גם המועדון לדקל וגם המועדון לכלבי הצלה במים יתנו את שירותי הגידול במועדון שלהם - גם לבעלי כלבים מגזעים אילו שלא יעבירו את חברותם - במחיר רגיל (כאילו היו חברים) עד סיום תקופת חברותם במועדון אילו שויכו קודם לכן.


לבירורים נוספים:

המועדון לכלבי הצלה במים - Miri.abramson@gmail.com

המועדון לכלבי דקל - il.dachshund.club@gmail.com

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page